เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการประเมินภายในระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี 4 ภาควิชาการที่รับการประเมิน ได้แก่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์, ภาควิชาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Thumbnail Image Table
1 (1).jpg
15/9/2557 14:42:30
Size (KB)  :  73 KB
1 (2).jpg
15/9/2557 14:42:35
Size (KB)  :  88 KB
1 (3).jpg
15/9/2557 14:40:03
Size (KB)  :  88 KB
1 (4).jpg
15/9/2557 14:43:12
Size (KB)  :  76 KB
1 (5).jpg
15/9/2557 14:43:45
Size (KB)  :  91 KB
1 (6).jpg
15/9/2557 14:43:30
Size (KB)  :  83 KB
1 (7).jpg
15/9/2557 14:41:47
Size (KB)  :  47 KB
1 (8).jpg
15/9/2557 14:41:28
Size (KB)  :  82 KB
1 (9).jpg
15/9/2557 14:42:27
Size (KB)  :  77 KB
1 (10).jpg
15/9/2557 14:41:55
Size (KB)  :  74 KB
1 (11).jpg
15/9/2557 14:40:11
Size (KB)  :  81 KB
1 (12).jpg
15/9/2557 14:42:18
Size (KB)  :  87 KB
1 (13).jpg
15/9/2557 14:43:41
Size (KB)  :  85 KB
1 (14).jpg
15/9/2557 14:40:24
Size (KB)  :  86 KB
1 (15).jpg
15/9/2557 14:40:31
Size (KB)  :  93 KB
1 (16).jpg
15/9/2557 14:39:52
Size (KB)  :  67 KB
1 (17).jpg
15/9/2557 14:40:17
Size (KB)  :  69 KB
1 (18).jpg
15/9/2557 14:40:37
Size (KB)  :  71 KB
Pages:     1 2 3