คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการจัดการความรู้ เรื่อง การสร้าง publication จากงานวิจัย โดย รศ.ดร.วิลาศ พุ่มวิมล ณ ห้องประชุม ครม. อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ..

Thumbnail Image Table
P1010605_resize.JPG
30/4/2557 16:18:54
Size (KB)  :  248 KB
P1010608_resize.JPG
30/4/2557 16:18:56
Size (KB)  :  252 KB
P1010609_resize.JPG
30/4/2557 16:18:56
Size (KB)  :  257 KB
P1010610_resize.JPG
30/4/2557 16:18:56
Size (KB)  :  262 KB
P1010611_resize.JPG
30/4/2557 16:18:58
Size (KB)  :  252 KB
P1010613_resize.JPG
30/4/2557 16:18:58
Size (KB)  :  299 KB
P1010614_resize.JPG
30/4/2557 16:19:00
Size (KB)  :  270 KB
P1010615_resize.JPG
30/4/2557 16:19:00
Size (KB)  :  279 KB
P1010616_resize.JPG
30/4/2557 16:19:02
Size (KB)  :  282 KB
P1010617_resize.JPG
30/4/2557 16:19:02
Size (KB)  :  259 KB
P1010618_resize.JPG
30/4/2557 16:19:02
Size (KB)  :  240 KB
P1010621_resize.JPG
30/4/2557 16:19:04
Size (KB)  :  231 KB
P1010622_resize.JPG
30/4/2557 16:19:06
Size (KB)  :  222 KB
P1010623_resize.JPG
30/4/2557 16:19:06
Size (KB)  :  219 KB
P1010624_resize.JPG
30/4/2557 16:19:06
Size (KB)  :  241 KB
P1010625_resize.JPG
30/4/2557 16:19:08
Size (KB)  :  257 KB
P1010626_resize.JPG
30/4/2557 16:19:08
Size (KB)  :  262 KB
P1010627_resize.JPG
30/4/2557 16:19:08
Size (KB)  :  216 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7