คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนารายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาและหลักสูตร (มคอ.5 และมคอ.7) โดย ดร.สิริมาศ เฮงรัศมี ณ ห้องประชุม กรอ. อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ..

Thumbnail Image Table
P1010456_resize.JPG
23/4/2557 15:59:52
Size (KB)  :  202 KB
P1010460_resize.JPG
23/4/2557 15:59:54
Size (KB)  :  237 KB
P1010461_resize.JPG
23/4/2557 15:59:54
Size (KB)  :  253 KB
P1010463_resize.JPG
23/4/2557 15:59:56
Size (KB)  :  246 KB
P1010464_resize.JPG
23/4/2557 15:59:56
Size (KB)  :  246 KB
P1010465_resize.JPG
23/4/2557 15:59:58
Size (KB)  :  250 KB
P1010466_resize.JPG
23/4/2557 15:59:58
Size (KB)  :  258 KB
P1010467_resize.JPG
23/4/2557 15:59:58
Size (KB)  :  252 KB
P1010468_resize.JPG
23/4/2557 16:00:00
Size (KB)  :  271 KB
P1010469_resize.JPG
23/4/2557 16:00:00
Size (KB)  :  234 KB
P1010470_resize.JPG
23/4/2557 16:00:00
Size (KB)  :  245 KB
P1010471_resize.JPG
23/4/2557 16:00:02
Size (KB)  :  252 KB
P1010472_resize.JPG
23/4/2557 16:00:02
Size (KB)  :  259 KB
P1010473_resize.JPG
23/4/2557 16:00:02
Size (KB)  :  244 KB
P1010474_resize.JPG
23/4/2557 16:00:04
Size (KB)  :  213 KB
P1010475_resize.JPG
23/4/2557 16:00:04
Size (KB)  :  248 KB
P1010476_resize.JPG
23/4/2557 16:00:04
Size (KB)  :  210 KB
P1010477_resize.JPG
23/4/2557 16:00:06
Size (KB)  :  258 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7