คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนารายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาและหลักสูตร (มคอ.5 และมคอ.7) โดย ดร.สิริมาศ เฮงรัศมี ณ ห้องประชุม กรอ. อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ..

Thumbnail Image Table
P1010478_resize.JPG
23/4/2557 16:00:06
Size (KB)  :  230 KB
P1010479_resize.JPG
23/4/2557 16:00:06
Size (KB)  :  248 KB
P1010480_resize.JPG
23/4/2557 16:00:08
Size (KB)  :  265 KB
P1010481_resize.JPG
23/4/2557 16:00:08
Size (KB)  :  275 KB
P1010482_resize.JPG
23/4/2557 16:00:08
Size (KB)  :  256 KB
P1010483_resize.JPG
23/4/2557 16:00:10
Size (KB)  :  259 KB
P1010484_resize.JPG
23/4/2557 16:00:10
Size (KB)  :  244 KB
P1010488_resize.JPG
23/4/2557 16:00:12
Size (KB)  :  273 KB
P1010491_resize.JPG
23/4/2557 16:00:14
Size (KB)  :  247 KB
P1010492_resize.JPG
23/4/2557 16:00:16
Size (KB)  :  227 KB
P1010493_resize.JPG
23/4/2557 16:00:16
Size (KB)  :  224 KB
P1010494_resize.JPG
23/4/2557 16:00:16
Size (KB)  :  233 KB
P1010496_resize.JPG
23/4/2557 16:00:20
Size (KB)  :  268 KB
P1010497_resize.JPG
23/4/2557 16:00:20
Size (KB)  :  234 KB
P1010498_resize.JPG
23/4/2557 16:00:20
Size (KB)  :  257 KB
P1010499_resize.JPG
23/4/2557 16:00:22
Size (KB)  :  268 KB
P1010500_resize.JPG
23/4/2557 16:00:22
Size (KB)  :  264 KB
P1010501_resize.JPG
23/4/2557 16:00:22
Size (KB)  :  242 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7