คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนารายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาและหลักสูตร (มคอ.5 และมคอ.7) โดย ดร.สิริมาศ เฮงรัศมี ณ ห้องประชุม กรอ. อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ..

Thumbnail Image Table
P1010574_resize.JPG
23/4/2557 16:01:10
Size (KB)  :  296 KB
P1010576_resize.JPG
23/4/2557 16:01:12
Size (KB)  :  294 KB
P1010578_resize.JPG
23/4/2557 16:01:12
Size (KB)  :  298 KB
P1010590_resize.JPG
23/4/2557 16:01:20
Size (KB)  :  286 KB
P1010596_resize.JPG
23/4/2557 16:01:24
Size (KB)  :  288 KB
P1010599_resize.JPG
23/4/2557 16:01:26
Size (KB)  :  258 KB
P1010600_resize.JPG
23/4/2557 16:01:28
Size (KB)  :  278 KB
P1010601_resize.JPG
23/4/2557 16:01:28
Size (KB)  :  295 KB
P1010602_resize.JPG
23/4/2557 16:01:28
Size (KB)  :  281 KB
P1010603_resize.JPG
23/4/2557 16:01:30
Size (KB)  :  286 KB
P1010485_resize.JPG
23/4/2557 16:00:10
Size (KB)  :  311 KB
P1010489_resize.JPG
23/4/2557 16:00:14
Size (KB)  :  326 KB
P1010490_resize.JPG
23/4/2557 16:00:14
Size (KB)  :  308 KB
P1010506_resize.JPG
23/4/2557 16:00:26
Size (KB)  :  338 KB
P1010522_resize.JPG
23/4/2557 16:00:36
Size (KB)  :  328 KB
P1010533_resize.JPG
23/4/2557 16:00:44
Size (KB)  :  304 KB
P1010534_resize.JPG
23/4/2557 16:00:44
Size (KB)  :  333 KB
P1010535_resize.JPG
23/4/2557 16:00:46
Size (KB)  :  318 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7