คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนารายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาและหลักสูตร (มคอ.5 และมคอ.7) โดย ดร.สิริมาศ เฮงรัศมี ณ ห้องประชุม กรอ. อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ..

Thumbnail Image Table
P1010538_resize.JPG
23/4/2557 16:00:48
Size (KB)  :  328 KB
P1010541_resize.JPG
23/4/2557 16:00:48
Size (KB)  :  315 KB
P1010543_resize.JPG
23/4/2557 16:00:50
Size (KB)  :  330 KB
P1010544_resize.JPG
23/4/2557 16:00:50
Size (KB)  :  309 KB
P1010545_resize.JPG
23/4/2557 16:00:52
Size (KB)  :  320 KB
P1010546_resize.JPG
23/4/2557 16:00:52
Size (KB)  :  332 KB
P1010554_resize.JPG
23/4/2557 16:00:58
Size (KB)  :  314 KB
P1010555_resize.JPG
23/4/2557 16:00:58
Size (KB)  :  329 KB
P1010557_resize.JPG
23/4/2557 16:01:00
Size (KB)  :  324 KB
P1010558_resize.JPG
23/4/2557 16:01:00
Size (KB)  :  304 KB
P1010559_resize.JPG
23/4/2557 16:01:00
Size (KB)  :  316 KB
P1010560_resize.JPG
23/4/2557 16:01:02
Size (KB)  :  310 KB
P1010564_resize.JPG
23/4/2557 16:01:04
Size (KB)  :  308 KB
P1010565_resize.JPG
23/4/2557 16:01:04
Size (KB)  :  302 KB
P1010575_resize.JPG
23/4/2557 16:01:10
Size (KB)  :  331 KB
P1010577_resize.JPG
23/4/2557 16:01:12
Size (KB)  :  324 KB
P1010579_resize.JPG
23/4/2557 16:01:14
Size (KB)  :  307 KB
P1010580_resize.JPG
23/4/2557 16:01:14
Size (KB)  :  305 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7