โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ล้านนาสัมพันธ์ึครั้งที่ 8 "กีฬาสานสัมพันธ์-น้องพี่" โดยมีนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงยิมเนเซี่ยม และสนามกีฬามหาวิทยาลัย

Thumbnail Image Table
P1013911_resize.JPG
10/2/2557 15:08:32
Size (KB)  :  231 KB
P1013912_resize.JPG
10/2/2557 15:08:33
Size (KB)  :  223 KB
P1013913_resize.JPG
10/2/2557 15:08:34
Size (KB)  :  216 KB
P1013916_resize.JPG
10/2/2557 15:08:36
Size (KB)  :  230 KB
P1013918_resize.JPG
10/2/2557 15:08:38
Size (KB)  :  205 KB
P1013921_resize.JPG
10/2/2557 15:08:40
Size (KB)  :  260 KB
P1013923_resize.JPG
10/2/2557 15:08:43
Size (KB)  :  229 KB
P1013925_resize.JPG
10/2/2557 15:08:46
Size (KB)  :  203 KB
P1013926_resize.JPG
10/2/2557 15:08:50
Size (KB)  :  241 KB
P1013927_resize.JPG
10/2/2557 15:08:56
Size (KB)  :  244 KB
P1013928_resize.JPG
10/2/2557 15:09:00
Size (KB)  :  225 KB
P1013929_resize.JPG
10/2/2557 15:09:02
Size (KB)  :  227 KB
P1013930_resize.JPG
10/2/2557 15:09:04
Size (KB)  :  241 KB
P1013932_resize.JPG
10/2/2557 15:09:06
Size (KB)  :  245 KB
P1013934_resize.JPG
10/2/2557 15:09:08
Size (KB)  :  223 KB
P1013936_resize.JPG
10/2/2557 15:09:09
Size (KB)  :  220 KB
P1013937_resize.JPG
10/2/2557 15:09:10
Size (KB)  :  253 KB
P1013938_resize.JPG
10/2/2557 15:09:11
Size (KB)  :  236 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36