คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุม กรอ. อาคาร ICIT ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา..

Thumbnail Image Table
P1013086_resize.JPG
6/9/2557 15:15:44
Size (KB)  :  274 KB
P1013087_resize.JPG
6/9/2557 15:15:46
Size (KB)  :  237 KB
P1013088_resize.JPG
6/9/2557 15:15:46
Size (KB)  :  252 KB
P1013089_resize.JPG
6/9/2557 15:15:48
Size (KB)  :  244 KB
P1013090_resize.JPG
6/9/2557 15:15:48
Size (KB)  :  262 KB
P1013093_resize.JPG
6/9/2557 15:15:48
Size (KB)  :  274 KB
P1013095_resize.JPG
6/9/2557 15:15:50
Size (KB)  :  262 KB
P1013096_resize.JPG
6/9/2557 15:15:50
Size (KB)  :  283 KB
P1013098_resize.JPG
6/9/2557 15:15:52
Size (KB)  :  295 KB
P1013099_resize.JPG
6/9/2557 15:15:54
Size (KB)  :  264 KB
P1013101_resize.JPG
6/9/2557 15:15:54
Size (KB)  :  291 KB
P1013117_resize.JPG
6/9/2557 15:16:08
Size (KB)  :  300 KB
P1013119_resize.JPG
6/9/2557 15:16:10
Size (KB)  :  300 KB
P1013120_resize.JPG
6/9/2557 15:16:10
Size (KB)  :  225 KB
P1013130_resize.JPG
6/9/2557 15:16:18
Size (KB)  :  277 KB
P1013131_resize.JPG
6/9/2557 15:16:18
Size (KB)  :  255 KB
P1013132_resize.JPG
6/9/2557 15:16:18
Size (KB)  :  280 KB
P1013134_resize.JPG
6/9/2557 15:16:20
Size (KB)  :  264 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23