คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์ภูสันตะวันลับ จัดโครงการ ค่ายอาสาพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 "คืนป่าต้นน้ำ ทำดีเพื่อพ่อ" วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บ้านน้ำป้าก ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อการปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ..

Thumbnail Image Table
11 (1).jpg
24/2/2557 10:27:42
Size (KB)  :  85 KB
11 (2).jpg
24/2/2557 8:33:38
Size (KB)  :  102 KB
11 (3).jpg
24/2/2557 8:37:10
Size (KB)  :  101 KB
11 (4).jpg
24/2/2557 10:40:40
Size (KB)  :  90 KB
11 (5).jpg
24/2/2557 8:28:00
Size (KB)  :  96 KB
11 (6).jpg
24/2/2557 8:37:36
Size (KB)  :  87 KB
11 (7).jpg
24/2/2557 8:36:06
Size (KB)  :  71 KB
11 (8).jpg
24/2/2557 9:45:34
Size (KB)  :  110 KB
11 (9).jpg
24/2/2557 8:31:32
Size (KB)  :  82 KB
11 (10).jpg
24/2/2557 8:33:46
Size (KB)  :  117 KB
11 (11).jpg
24/2/2557 8:34:26
Size (KB)  :  120 KB
11 (12).jpg
24/2/2557 10:46:44
Size (KB)  :  96 KB
11 (13).jpg
24/2/2557 11:04:26
Size (KB)  :  98 KB
11 (14).jpg
24/2/2557 10:08:14
Size (KB)  :  104 KB
11 (15).jpg
24/2/2557 8:28:08
Size (KB)  :  83 KB
11 (16).jpg
24/2/2557 8:36:48
Size (KB)  :  86 KB
11 (17).jpg
24/2/2557 8:36:42
Size (KB)  :  70 KB
11 (18).jpg
24/2/2557 8:36:18
Size (KB)  :  77 KB
Pages:     1 2 3