คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ โดยมี อ.วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์ เป็นวิทยากรในการแนะนำบุคลิกภาพ และการก้าวสู่โลกของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.

Thumbnail Image Table
P1012120_resize.JPG
18/8/2557 17:37:08
Size (KB)  :  265 KB
P1012121_resize.JPG
18/8/2557 17:37:08
Size (KB)  :  283 KB
P1012123_resize.JPG
18/8/2557 17:37:10
Size (KB)  :  288 KB
P1012124_resize.JPG
18/8/2557 17:37:10
Size (KB)  :  231 KB
P1012125_resize.JPG
18/8/2557 17:37:10
Size (KB)  :  278 KB
P1012126_resize.JPG
18/8/2557 17:37:12
Size (KB)  :  283 KB
P1012128_resize.JPG
18/8/2557 17:37:12
Size (KB)  :  273 KB
P1012129_resize.JPG
18/8/2557 17:37:12
Size (KB)  :  287 KB
P1012130_resize.JPG
18/8/2557 17:37:14
Size (KB)  :  254 KB
P1012131_resize.JPG
18/8/2557 17:37:14
Size (KB)  :  222 KB
P1012132_resize.JPG
18/8/2557 17:37:16
Size (KB)  :  274 KB
P1012133_resize.JPG
18/8/2557 17:37:16
Size (KB)  :  272 KB
P1012134_resize.JPG
18/8/2557 17:37:16
Size (KB)  :  271 KB
P1012135_resize.JPG
18/8/2557 17:37:18
Size (KB)  :  281 KB
P1012136_resize.JPG
18/8/2557 17:37:18
Size (KB)  :  274 KB
P1012137_resize.JPG
18/8/2557 17:37:18
Size (KB)  :  244 KB
P1012138_resize.JPG
18/8/2557 17:37:20
Size (KB)  :  266 KB
P1012139_resize.JPG
18/8/2557 17:37:20
Size (KB)  :  281 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6