ภาพกิจกรรม
ลำดับ ภาพ หัวข้อ วันเวลาที่โพส
1 ทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย หลังจากเหตุวาตภัยเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 4 พ.ค. 67
2 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเรียนรอบที่ 3 ปีการศึกษา 2567 3 พ.ค. 67
3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการทำงานและการประเมินตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 27 เม.ย. 67
4 โครงการจัดการความรู้ การจัดทำแผนความเสี่ยง การเรียนรู้บูรณาการกับการทำงาน และ AUN-QA 23 เม.ย. 67
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไหว้ศาลปู่โล่วันปีใหม่ไทย 2567 19 เม.ย. 67
6 การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 28 มี.ค. 67
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ หารือโครงการพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ 27 มี.ค. 67
8 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 26 มี.ค. 67
9 การคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 มี.ค. 67
10 โครงการจิบกาแฟเสวนาวิจัย ครั้งที่ 7 วางแผนเส้นทางตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" 14 มี.ค. 67
11 โครงการสัมมนาการพัฒนาบุคลากรสู่การพัฒนาองค์กรและการทำงานเป็นทีม ณ จังหวัดตราด 3 มี.ค. 67
12 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเรียน รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2567 21 ก.พ 67
13 พิธีรับมอบธงเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 13 (AUCC) ในปี 2025 21 ก.พ 67
14 กีฬาประเพณีหางนกยูงเกมส์ประจำปี 2567 16 ก.พ 67
15 ร่วมงาน Open House โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 13 ก.พ 67
16 ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 7 ก.พ 67
17 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ผู้นำนักศึกษา 8 สถาบันภาคเหนือ ณ จังหวัดกำแพงเพชร 8 ก.พ 67
18 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนสโมสรนักศึกษาได้รับรางวัลด้านพัฒนากระบวนการวิศวกรสังคมดีเด่น ในการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง"การใช้แนวคิดวิศวกรสังคมกับงานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" 5 ก.พ 67
19 หลักสูตรสิ่งแวดล้อม จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2567 31 ม.ค. 67
20 โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมค่ายและสัมมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ม.ค. 67
21 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 29 ม.ค. 67
22 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬากรรเชียงบก URU ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 29 ม.ค. 67
23 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=scienceuru&set=a.783282596944226 24 ม.ค. 67
24 โรงเรียนฟากท่าวิทยา ร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ 22 ม.ค. 67
25 รับน้อง "น่านคริสเตียนสู่ มรอ." 17 ม.ค. 67
26 ขอแสดงความยินดีกับ "ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์" ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจากการดำเนินงานโครงการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อร่วมสานต่อเจตนารมณ์ สร้างความตระหนักรู้ถึงภัยมะเร็งเต้านม 14 ม.ค. 67
27 สักการะปู่โล่และทำบุญขึ้นปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2567 4 ม.ค. 67
28 โรงเรียนลับแลพิทยาคม เข้าร่วมโครงการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 ธ.ค. 66
29 โครงการเพิ่มสมรรถนะการทำผลงานและการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (พ.ม.) 25 ธ.ค. 66
30 โรงเรียนหวัวเฉียว เข้าค่ายดาราศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 ธ.ค. 66
31 บรรยากาศพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 13 ธ.ค. 66
32 โรงเรียนน้ำริดวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าชมหลักสูตรเตรียมพร้อมแนวทางการศึกษาต่อ 12 ธ.ค. 66
33 ห้องเรียนโครงการพื้นฐานวิทย์ (โรงเรียนน้ำริดวิทยาคม และโรงเรียนลับแลพิทยาคม) 30 พ.ย. 66
34 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ 24 พ.ย. 66
35 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศในโครงการค่ายดาราศาสตร์ 24 พ.ย. 66
36 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 23 พ.ย. 66
37 การประกวด FRESHY SCI&TECH 2023 22 พ.ย. 66
38 เปิดตัว Freshy Sci&Tech 2023 ณ ห้างสรรพสินค้าศรีพงษ์พาร์ค 16 พ.ย. 66
39 โครงการพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 9 พ.ย. 66
40 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนลิไทพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย. 10 พ.ย. 66
41 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย. 7 พ.ย. 66
42 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจ ปีการศึกษา 2566 24 ต.ค. 66
43 การสอบสัมภาษณ์รับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 18 ต.ค. 66
44 ประชุมโครงการเรียนปรับพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนลับแลพิทยาคม และโรงเรียนน้ำริดวิทยา 17 ต.ค. 66
45 ประชุมโครงการปรับพื้นฐานกับ โรงเรียนลับแลพิทยาคม และโรงเรียนน้ำริดวิทยา 6 ต.ค. 66
46 กตัญญุตาคารวะ สานสายใยสัมพันธ์ 2566 20 ก.ย. 66
47 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 20 ก.ย. 66
48 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ 15 ก.ย. 66
49 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิชัย เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 ก.ย. 66
50 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 13 ก.ย. 66
51 ประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566 11 ก.ย. 66
52 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านคณิตศาสตร์และการเขียนโค้ด 9 ก.ย. 66
53 กีฬาล้านนาสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 6 ก.ย. 66
54 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ e-Document 5 ก.ย. 66
55 การอบรมพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (โรงเรียนสหคริสเตียนและนักศึกษา) 30 ส.ค. 66
56 เปิดบ้านต้อนรับ โรงเรียนสหคริสเตียน 30 ส.ค. 66
57 วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 หลักสูตรสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหลักสูตรฟิสิกส์ และเคมี ออกจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 24 ส.ค. 66
58 ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ รร.เมืองเชลียง จ.สุโขทัย 24 ส.ค. 66
59 พิธีสดุดีเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" การประกวดและแข่งขัน พิธีบอบเกียรติบัตรรางวัล และบรรยากาศกิจกรรมวันที่ 18 สิงหาคม 2566 21 ส.ค. 66
60 การประกวดและแข่งขัน การอบรมเชิงปฏิบัติการ พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล และบรรยากาศกิจกรรมวันที่ 17 สิงหาคม 2566 21 ส.ค. 66
61 พิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค การเข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการ การประกวดและแข่งขัน และภาพบรรยากาศประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2566 21 ส.ค. 66
62 ประชุมจัดทำแผนการเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 10 ส.ค. 66
63 พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ ๘๗ ปี วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 10 ส.ค. 66
64 คืนสู่เหย้า ชาวเขียว-เหลือง 2566 10 ส.ค. 66
65 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563-2564 10 ส.ค. 66
66 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 10 ส.ค. 66
67 จิบกาแฟเสวนา 5 "การติดตามความก้าวหน้าฯ สนุนการทำพัฒนาผลงานวิชาการ" 19 ก.ค. 66
68 สักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2566 15 ก.ค. 66
69 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การจัดทำแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับการทำงาน ปีงบประมาณ 2566 12 ก.ค. 66
70 โครงการ "การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับโรงเรียนลับแลพิทยาคม และโรงเรียนน้ำริดวิทยา 11 ก.ค. 66
71 เข้ารับฟังข้อเสนอแนะการจัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย (AUCC) ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 6 ก.ค. 66
72 โครงการสร้างเสริมทักษะภาษาอังกฤษและดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2566 9 ก.ค. 66
73 โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2566 8 ก.ค. 66
74 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เทพสตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 7 ก.ค. 66
75 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 2 ก.ค. 66
76 ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 23 มิ.ย. 66
77 ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 8 มิ.ย. 66
78 การประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 28 พ.ค. 66
79 ร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานการดำเนินงาน ตรวจประเมินโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) 28 พ.ค. 66
80 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 28 พ.ค. 66
81 แนะแนวหลักสูตรสาขาวิชาของคณะ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 28 พ.ค. 66
82 โครงการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอกที่มีผลกระทบสูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 14 พ.ค. 66
83 จิบกาแฟเสวนางานวิจัย ครั้งที่ 4 หัวข้อ "การเขียน กพอ.03 เพื่อการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ อินจันทร์ 2 พ.ค. 66
84 อบรมเพิ่มสมรรถนะการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน 21-23 เมษายน 2566 24 เม.ย. 66
85 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนารีรัตน์ สุกใส ได้รับการเลือกตั้งเป็น"ประธานสโมสรคนใหม่" ด้วยคะแนนมากที่สุด 36.6% 24 เม.ย. 66
86 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2566 30 มี.ค. 66
87 จิบกาแฟเสาวนางานวิจัย ครั้งที่ 2 30 มี.ค. 66
88 ค่ายปรับสภาพนักเรียน วิทย์ คณิต IT โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 30 มี.ค. 66
89 สโมสรนักศึกษานักศึกษาไปเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบัณฑิต ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และภาคีเครือข่าย 8 ราชภัฏ 30 มี.ค. 66
90 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณภาพและเหมาะสมร่วมกับเอกชน 30 มี.ค. 66
91 ศึกษาดูงาน บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งฯ จำกัด 4 มี.ค. 66
92 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 4 มี.ค. 66
93 อาจารย์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดี นำทีมบุคลากรร่วมงาน “เปิดฟ้าเมืองสอง มหกรรมวิชาการ ตำนานลิลิตพระลอ ครั้งที่ 13” ณ โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 28 ก.พ 66
94 กิจกรรม "สานฝันวัยใสสู่โลกอาชีพในอนาคต" ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 24 ก.พ 66
95 MOU หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู กับคณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร. 24 ก.พ 66
96 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “สุขภาพดี เทคโนโลยีปลอดภัย” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนฐานราก พื้นที่ตำบลทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 ก.พ 66
97 กีฬานักศึกษา "หางนกยูงเกมส์ 2023". 24 ก.พ 66
98 บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบ 2 โควต้า. 24 ก.พ 66
99 จิบกาแฟเสวนางานวิจัย ครั้งที่ 1. 24 ก.พ 66
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.