ติดต่อสอบถาม
 หน้าหลัก | กระดานถาม-ตอบ | คิดต่อสอบถาม

 ----------------------------------------------------------------------------------

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 0-5541-1096 ต่อ 1300   โทรสาร : 0-5541-1096 ต่อ 1312

-----------------------------------------------------------------------------------

Website : http://sci.uru.ac.th