ตารางควบคุมการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

SECT. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ
014000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ571449001นิติศาสตร์ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,10/03/6110.00-11.30A201ดร.ภาคภูมิดร.ทัศนา
024000109วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ573434941คอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, ,10/03/6110.00-11.30A201
014000114คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน583434941คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิไลวรรณ รัตนกูล, ,11/03/6110.00-11.30A203อ.วิไลวรรณอ.พิชชาภา

กลับหน้าหลัก