ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอบเขตของวารสารวิชาการ (Publica...อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรับผลงานทางวิชาการ (Call F...อ่านเพิ่มเติม
คำแนะนำการเตรียมบทความวิชาการต้นฉ...อ่านเพิ่มเติม
คณะดำเนินงานวารสารวิชาการ (Edito...อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด
ประเภทบทความวิชาการ
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาการเข้ารหัสลับข้อมูล
อื่นๆ
ปฏิทินการดำเนินงานวารสาร
อ่านทั้งหมด
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทความวิชาการเผยแพร่
ลำดับที่ ชื่อบทความวิชาการ/บทความวิจัย ปีที่ส่งบทความวิชาการ
1Strong Convergence Theorem for k− strictly pseudo λ− hybrid Mappings and Equilibrium Problem in Hilbert Spaces
หน้าที่ตีพิมพ์ 119-129 | Issara Inchan
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2560
1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>
หน้าที่
วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1300 โทรสาร 055-411096 ต่อ 1312