Today
Calendar Today
June 2019
S
M
T
W
Th
F
S
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      :: กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ::..

  >> กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2559
3 ส.ค. 59    International Conference on Science and Technology 2016 Celebrating 80 Years of Uttaradit Rajabhat University 1-2 Aug 2016 ดูประมวลภาพกิจกรรม
  >> กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2558
27 ก.พ. 59    กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 18-19พฤษภาคม 2559 ณ ห้องสิริเบญญา 1 วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ดูประมวลภาพกิจกรรม
27 ก.พ. 59    กีฬาล้านนาสัมพันธ์น้องพี่ ครั้งที่ 10 27 ก.พ. 59 ดูประมวลภาพกิจกรรม
17 ก.พ. 59    บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 17 ก.พ. 59 ดูประมวลภาพกิจกรรม
12 ก.พ. 59    Open house สู่ประชาคมอาเซียน รร.ท่าปลาประชาอุทิศ 12 ก.พ. 59 ดูประมวลภาพกิจกรรม
16-20 ม.ค. 59    ค่ายอาสาพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 16-20 ม.ค. 59 ดูประมวลภาพกิจกรรม
29 ส.ค. 58    กิจกรรมขึ้นดอยยกพระ ประจำปี 2558 วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ดูประมวลภาพกิจกรรม
22-23 ส.ค. 58    โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการดำเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์ของคณะวิทย์กับสังคม ณ เฮอริเทจ รีสอร์ท สุโขทัย วันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 ดูประมวลภาพกิจกรรม
18-20 ส.ค. 58    สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 วันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ดูประมวลภาพกิจกรรม
30-31 ก.ค. 58    อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2558 วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2558 ดูประมวลภาพกิจกรรม
29 ก.ค. 58    ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ดูประมวลภาพกิจกรรม
28 ก.ค. 58    ประชุมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ดูประมวลภาพกิจกรรม
  >> กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2557
3 ก.ค. 58    การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ดูประมวลภาพกิจกรรม
13 มิ.ย. 58    หลักสูตรสาธารณสุขชุมชนจัดอบรมนวดแผนไทย วันที่7-12 มิถุนายน 2558 ดูประมวลภาพกิจกรรม
31 พ.ค. 58    โครงการสัมมนาดูงาน จ.ระนอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558 ดูประมวลภาพกิจกรรม
31 พ.ค. 58    โครงการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ฯ มหาวิทยาลัยราเชียงใหม่ วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 ดูประมวลภาพกิจกรรม
8 พ.ค. 58    MOU มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ดูประมวลภาพกิจกรรม
28 เม.ย. 58    โครงการอบรมเทคนิคการสัมภาษณ์การสมัครงาน วันที่ 25 เมษายน 2558 ดูประมวลภาพกิจกรรม
25 เม.ย. 58    ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 22 เมษายน 2558 ดูประมวลภาพกิจกรรม
10 มี.ค. 58    ประชุมเครือข่ายประกันสายวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 6 มีนาคม 2558 ดูประมวลภาพกิจกรรม
28 ก.พ. 58    บริจาคโลหิต วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ดูประมวลภาพกิจกรรม
18 ก.พ. 58    ร่วมงาน Open House โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ดูประมวลภาพกิจกรรม
7-8 ก.พ.58   โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Latex และการเตรียมความพร้อมในการสัมมนาคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558... ดูประมวลภาพกิจกรรม
18 ม.ค. 58   คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์ภูสันตะวันลับ จัดโครงการ ค่ายอาสาพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 "ตะวันลับฟ้า ที่ป่าภูสัน" วันที่ 14-18 มกราคม 2558 ณ บ้านฮวก ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน... ดูประมวลภาพกิจกรรม
3 ธ.ค. 57   อาจารย์กิตติ์ คุณกิตติ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ การกีฬา เป็นวิทยากรในโครงการกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์.... ดูประมวลภาพกิจกรรม
30 พ.ย. 57   อาจารย์ ดร.ฉลวย เสาวคนธ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีที่ถูกคัดเลือก จำนวน 4 ทุน ทุนละ 3,000 บาท... ดูประมวลภาพกิจกรรม
22 พ.ย. 57   ระหว่างวันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา ประจำปี 2557 "หางนกยูงเกมส์" โดยมีการชิงชัย แข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ดูประมวลภาพกิจกรรม
5 พ.ย. 57   คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  ร่วมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์แ ละสภากาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันรับบริจาคโลหิตถวายเ ป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดูประมวลภาพกิจกรรม
10 ก.ย.57   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดง ความยินดีกับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2557 ... ดูประมวลภาพกิจกรรม
  >> กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2556
26-27 ส.ค.57   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุม กรอ. อาคาร ICIT ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา..... ดูประมวลภาพกิจกรรม
19-20 ส.ค.57     งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2557 ส่วนภูมิภาค จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราภชัฏอุตรดิตถ์ที่ผ่านมา ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันและนิทรรศการด้านต่างๆ มากมาย โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และนักเรียน รวมไปถึงประชาชนทั่วไปในการเข้าชมเป็นอย่างมาก...... [ ภาพกิจกรรมวันที่ 19 ส.ค. 57 ] [ ภาพกิจกรรมวันที่ 20 ส.ค. 57 ] ดูประมวลภาพกิจกรรม
15 ส.ค.57   การประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี อาคาร ICIT วันที่ 15 สิงหาคม 2557..... ดูประมวลภาพกิจกรรม
14 ส.ค. 57     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ โดยมี อ.วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์ เป็นวิทยากรในการแนะนำบุคลิกภาพ และการก้าวสู่โลกของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ........ ดูประมวลภาพกิจกรรม
5 ส.ค.57    การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา.... ดูประมวลภาพกิจกรรม
29 ก.ค.57   เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดการประกวด ประกอบอาหารและของหวานที่ทำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ระดับเขต ในกิจกรรม“อิ่มสุข ไรซ์เบอร์รี่ คุกกิ้ง คอนเทสต์”ณ เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยอาจารย์ชื่นกมล ปัญญายง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท อาหารพื้นเมืองจานเดียว และนางสาว ธนพร ดีเพ็ง นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท อาหารหวาน โดยได้รับรางวัลโล่ประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งจะเป็นตัวแทน ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อไปแข่งขันที่กรุงเทพมหานครต่อไป... ดูประมวลภาพกิจกรรม
17 ก.ค.57     เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการประเมินภายในระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี 4 ภาควิชาการที่รับการประเมิน ได้แก่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์, ภาควิชาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...... ดูประมวลภาพกิจกรรม
13-14 มิ.ย.57    โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วันที่ 13-14 มิถุนายน 2557.... ดูประมวลภาพกิจกรรม
20 พ.ค.57    คุณปภาดา ชมภูนิตย์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวังแดง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีท่าน อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์, อาจารย์ ดร.ศรัณยู เรือนจันทร์ เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา และ อาจารย์ ดร.ประภาพร มโนรัตน์ เป็นประธาน และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การดำเนินการสอบเสร็จสิ้นได้ด้วยดี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557... ดูประมวลภาพกิจกรรม
6 พ.ค.57    ด้วยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร วทม. และ ปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว , ศ.เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ , รศ.ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค ร่วมวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย... ดูประมวลภาพกิจกรรม
30 เม.ย.57    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการจัดการความรู้ เรื่อง การสร้าง publication จากงานวิจัย โดย รศ.ดร.วิลาศ พุ่มวิมล ณ ห้องประชุม ครม. อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ... ดูประมวลภาพกิจกรรม
23 เม.ย.57    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนารายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาและหลักสูตร (มคอ.5 และมคอ.7) โดย ดร.สิริมาศ เฮงรัศมี ณ ห้องประชุม กรอ. อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ... ดูประมวลภาพกิจกรรม
14-18 ก.พ.57    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์ภูสันตะวันลับ จัดโครงการ ค่ายอาสาพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 "คืนป่าต้นน้ำ ทำดีเพื่อพ่อ" วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บ้านน้ำป้าก ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อการปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ... ดูประมวลภาพกิจกรรม
8 ก.พ.57    โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ล้านนาสัมพันธ์ึครั้งที่ 8 "กีฬาสานสัมพันธ์-น้องพี่" โดยมีนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงยิมเนเซี่ยม และสนามกีฬามหาวิทยาลัย... ดูประมวลภาพกิจกรรม
29-30 มี.ค.57    หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการอาสาพัฒนาชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำ ณ น้ำตกชิงทอง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลน.11 อ.เมือง จ.แพร่ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม และช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบริหารจัดการน้ำและการอนุรักษ์ เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา... ดูประมวลภาพกิจกรรม
7 ก.พ.57     นักศึกษาและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าการประชุมเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ ส่งผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีและได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา... ดูประมวลภาพกิจกรรม
5 ก.พ.57     คุณอิสรภาพ มาเรือน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ ของอาสาสมัครสาธารณสุข ในการจัดการปัญหาขยะที่สอดคล้องกับภูมิสังคม ของชุมชนชาวเขาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมี ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยมี อ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง และ อ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา เป็นประธาน และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผลการสอบวิทยานิพนธ์อยู่ในระดับผ่านดี เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2557 ที่ผ่านมา.. ดูประมวลภาพกิจกรรม
8 ม.ค.57     คุณจิตตะวัน จิตระกูล นักศึกษาปริญญาเอก สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของวัยรุ่น ที่ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีท่าน ดร.ดวงกมล ภูนวล เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รศ.จักรกฤษณ์ พิญญาพงศ์ และ อ.ดร.กิตติ เมืองตุ้ม เป็นประธาน และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การดำเนินการสอบเสร็จสิ้นได้ด้วยดี เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2557 ที่ผ่านมา... ดูประมวลภาพกิจกรรม
25 ม.ค.57    หลักสูตรสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา จัดโครงการการรายงานความความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยมี ศาสตาราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ และ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการวิพากษ์วิทยานิพนธ์ และโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเนื่องในโอกาสที่ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ทางหลักสูตรฯและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหเดช แตงจวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.. ดูประมวลภาพกิจกรรม
14 ม.ค.57    เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 คุณปาริชาติ เข่งแก้ว นักศึกษาปริญญาเอก สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมสร้างเสริมสุนทรียภาพทางสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม คำขาด และ อาจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม เป็นประธาน และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ .. ดูประมวลภาพกิจกรรม
8 ม.ค.57    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานทำบุญปีใหม่ประจำปี 2557 และงานเลี้ยงรับขวัญปีใหม่ สานสายใยชาววิทยาศาสตร์ฯ โดยมี รศ.ดร.สิงหเดช แตงจวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารจากคณะอื่นๆ ร่วมงานและให้เกียรติมอบรางวัล โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะร่วมงาน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ บริเวณสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... ดูประมวลภาพกิจกรรม
12 ธ.ค.56    รศ.ดร.สิงหเดช  แตงจวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อ.ดร.ณิชารีย์ ใจคำวัง อ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง และ อ.ดร.ภมร ศิลาพันธ์ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เข้าร่วมการประชุม และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างผู้บริหารหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จ.เชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น เป็นฐานข้อมูลความร่วมมือด้านวิชาการระดับนิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ และส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ได้ทำกิจกรรมทั้งการพัฒนาทางวิชาการ และทางสังคมร่วมกัน.. ดูประมวลภาพกิจกรรม
12 พ.ย.56   "เปิดโลกการศึกษา ใต้ฟ้า มรอ." นิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนศรีสวัสวิทยาคาร จังหวัดน่าน โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดกิจกรรม โดยมีคุณครูแนะแนว และนักเรียน จากโรงเรียนในจังหวัดน่าน เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก โดยจัดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา .. ดูประมวลภาพกิจกรรม
7 พ.ย.56   นิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายใต้งาน "เปิดโลกการศึกษา ใต้ฟ้า มรอ." ครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีคุณครูแนะแนว และนักเรียน จากโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ และใกล้เคียง เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก พร้อมกิจกรรมสนุกสนานมากมาย และการเปิดรับสมัครนักศึกษารอบพิเศษทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา... ดูประมวลภาพกิจกรรม
1-2 ต.ค.56   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ ของวิถีชีวิตแห่งหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด ตั้งอยู่ บ้านนาป่าหนาดคุ้มใต้ ต.เขาแก้ว ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2556 .. ดูประมวลภาพกิจกรรม
10 ก.ย.56  สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 indexจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ลดอ้วน ไร้พุง" สำหรับครูอนามัยได้รับทราบถึงผลเสียของการมีน้ำหนักเกิน โดยมีอาจารย์กิตติ์ คุณกิตติ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นวิทยากร โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1.. ดูประมวลภาพกิจกรรม
30-31 ส.ค.56   หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการค่ายวิชาการบูรณาการการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ โดยมีกิจกรรมเยาวชนนักคิดสมองใส รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามรอยเท้าพ่อ โดยเดินทางไปทัศนศึกษาที่เขื่อนสิริกิติ์ และร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ณ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา... ดูประมวลภาพกิจกรม
3-24 ส.ค.56   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคณะ "หางนกยูงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 3-24 สิงหาคม 2556 เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการเล่นกีฬาออกกำลังกาย โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 โดยมีขบวนพาเหรดจากจากนักศึกษาและนักกีฬาจากทุกคณะ และได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด.. ดูประมวลภาพกิจกรม
18-20 ส.ค.56   งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 ส่วนภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายใต้แนวคิด "ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน" โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์ การแสดงผลงานของนักเรียน และนักศึกษา รวมทั้งการประกวดทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2556... ดูประมวลภาพกิจกรม
2 ส.ค.56   เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งนักศึกษาได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย Oral Presentation และนำเสนอบทความในรูปแบบโปสเตอร์ Poster Presentation ในกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการประกวดการนำเสนอบทความวิจัย Oral Presentation ในกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ผลการประกวด นักศึกษาปริญญาเอก สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา นายสำราญ เชื้อเมืองพาน เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ... ดูประมวลภาพกิจกรม
2 ส.ค.56   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนบูรณะศาลาพุทธอุตรมงคล ซึ่งเป็นปูชนียสถานและเป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมทั้งใช้ในกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการที่จะบูรณะให้สวยงาม และใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น จึงจัดทอดผ้าป่ามหากุศลในครั้งนี้ขึ้น จำนวน 5,000 กอง และมีพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลไปเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ที่ผ่าน ณ มณฑลพิธีศาลาพุทธอุตรมงคล.... ดูประมวลภาพกิจกรม
1-2 ส.ค.56   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการมีชีวิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแสดงผลงานด้านการวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ครบรอบ 77 ปี ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ อาคารภูมิราชภัฏ.... ดูประมวลภาพกิจกรม
4 ก.ค.56 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2556 โดยมีผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับการประเมิน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.... ดูประมวลภาพกิจกรม
3 ก.ค.56   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์และสภากาชาด จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยจัดขึ้น ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก.. ดูประมวลภาพกิจกรม
29 มิ.ย.56   โครงการขึ้นดอยยกพระ สักการะพระแท่นศิลาอาสน์ และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา.... ดูประมวลภาพกิจกรม
6-7 ก.ค.56   หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการค่าย "Beginning of Envi Science Camp" ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 ณ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม(ทุ่งกะโล่) โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ กีฬาสานสัมพันธ์ และกิจกรรมปลูกปญ้าแฝก ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างบัณฑิต ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อีกทั้งยังช่วยรักษาศิลปวัฒนธรรม งานบริการวิชาการในด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย... ดูประมวลภาพกิจกรม
28 มิ.ย.56   เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ผศ.สุจนา คีรีวัลย์, อาจารย์ ดร.ณิชารีย์ ใจคำวัง, อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง และอาจารย์ชาติทะนง โพธิ์ดง พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.ธิดา ธนารักษ์, อาจารย์วรรณา โคนันท์, ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย, อาจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์, อาจารย์ ดร.ภมร ศิลาพันธ์ เข้าร่วมเป็นทีมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดสวนไม้ผลเชิงวนเกษตร การประกวดทำอาหารพื้นบ้าน และเวทีเสวนาทางวิชาการเรื่อง "วิถีวนเกษตรไม้ผลตำบลบ้านด่านนาขาม" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ .... ดูประมวลภาพกิจกรม
24 มิ.ย.56   อาจารย์ ดร.ณิชารีย์ ใจคำวังและอาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย และอาจารย์ ดร.ภมร ศิลาพันธ์ ทีมประเมินความหลากหลาย และการจัดการพื้นที่ทำกินในรูปแบบสวนวนเกษตร ไม้ผล ซึ่งมีสวนที่เป็นต้นแบบจำนวนหลายสวน เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม ประจำปี 2556 วันที่ 24 มิถุนายน 2556 และได้ให้บริการวิชาการองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการสวนวนเกษตรให้กับเกษตรกร ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการพัฒนาคุณภาพของผลไม้และผลิตภัณฑ์เกษตร ให้ได้รับมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของตำบลบ้านด่านนาขาม... ดูประมวลภาพกิจกรม
7-8 มิ.ย.56   โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วันที่ 7-8 มิถุนายน 2556... ดูประมวลภาพกิจกรม
6 มิ.ย.56   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องสิริราชภัฏ อาคารภูมิราชภัฏ วันที่ 6 มิถุนายน 2556.... ดูประมวลภาพกิจกรม
4 มิ.ย.56   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางในการช่วยเหลือ และดูแลนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนมากขึ้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับคณาจารย์ ณ ห้องสิริราชภัฏ อาคารภูมิราชภัฏ วันที่ 4 มิถุนายน 2556.... ดูประมวลภาพกิจกรม
  >> กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2555
30 พ.ค.- 1 มิ.ย.56    เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา หลักสูตรสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา จัดโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสำเร็จ และรายงานความความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้เรียนเชิญ ศาสตาราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน" และ วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล บรรยายเรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ" โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้กำลังศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สามารถจัดทำวิทยานิพนธ์ โดยนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการวิจัย ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสำเร็จ ได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพต่อไป.. ดูประมวลภาพกิจกรม
30 พ.ค.56    เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา นักศึกษาปริญญาเอก สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา, รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหเดช แตงจวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และได้เรียนเชิญศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง"ทิศทางการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน" ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา.. ดูประมวลภาพกิจกรม
30 ม.ค.56    หลักสูตรสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2556 นำโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ประเทศไต้หวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตรง จากแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และจากมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ของประเทศไต้หวัน... ดูประมวลภาพกิจกรม
29 พ.ค.56    การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ศ.ดร.เฉลิมพล แซมเพชร และ รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... ดูประมวลภาพกิจกรม
28 พ.ค. 56    การประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี และพิธีคารวะบูรพคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร ICIT วันที่ 28 พฤษภาคม 2556... ดูประมวลภาพกิจกรม
27 พ.ค.56   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการประเมินภายในระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมี 4 ภาควิชาการที่รับการประเมิน ได้แก่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์, ภาควิชาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... ดูประมวลภาพกิจกรม
20-25 มี.ค.56    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และศักยภาพของบุคลากรสู่การพัฒนาองค์กร เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทำงานเป็นทีม สร้างความเข้าใจที่ดีในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และการเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต พังงา และชุมพร ระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2556... ดูประมวลภาพกิจกรม
15 ก.พ.56    อ.กิตติ์ คุณกิตติ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 11 "การพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย ในมิติการเป็นพลเมืองอาเซียน" ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา.. ดูประมวลภาพกิจกรม
11 ก.พ.56     เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์.... ดูประมวลภาพกิจกรม
9 ก.พ.56     โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ล้านนาสัมพันธ์ึครั้งที่ 7 "กีฬาสานสัมพันธ์-น้องพี่" โดยมีนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงยิมเนเซี่ยม และสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ... ดูประมวลภาพกิจกรม
16 ม.ค.56    หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในโครงการ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 " ระดับภาคเหนือ โดยจัดขึ้น ณ พันธุ์ทิพย์ ฮอลล์ ชั้น 3 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา... ดูประมวลภาพกิจกรม
8 ม.ค.56    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานเลี้ยงรับขวัญปีใหม่ สานสายใยคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยมี ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธาน และ ผศ.ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารจากคณะอื่นๆ ร่วมงานและให้เกียรติมอบรางวัล โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะร่วมงาน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ณ บริเวณสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.... ดูประมวลภาพกิจกรม
21 ธ.ค.55    พ.อ.กุลดนัย สุพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจนา คีรีวัลย์ อาจารย์ ดร. ณิชารีย์ ใจคำวังและนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ชั้นปีที่ 3 จำนวน 99 คน ในการศึกษาดูงานหลักการบริหารด้านสาธารณสุข การบริหารโรงพยาบาลสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และเรียนรู้หลักการบริการผู้ป่วยด้วยหัวใจ ของผู้ให้บริการในทุกฝ่ายของโรงพยาบาล และรับฟังการบรรยายพิเศษ จาก พ.อ. สมัย ขำพันธ์ "โครงการอาชาบำบัด" ของจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการทำงานในอนาคต เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา... ดูประมวลภาพกิจกรม
27-28 พ.ย.55     เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา หลักสูตรสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมโครงการ "การวิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์ และการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในพื้นที่วิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ และพื้นที่วิจัยของนักศึกษา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทำวิทยานิพนธ์ ... ดูประมวลภาพกิจกรม
16 ธ.ค.55    อาจารย์ ดร.ณิชารีย์ ใจคำวัง และนักศึกษา กศ.บป. อุตรดิตถ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 2 วิชาการบริหารงานสาธารณสุข จัดทำโครงการพัฒนานักศึกษาเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยการเจริญสติและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดนาโปร่ง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ... ดูประมวลภาพกิจกรม
15 ธ.ค.55    อาจารย์ ดร. ณิชารีย์ ใจคำวัง นำนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ชั้นปีที่ 3 วิชาการบริหารงานสาธารณสุข จำนวน 99 คน เข้ารับการพัฒนาทักษะความมีระเบียบวินัย ความอดทน และความสามัคคี นำโดย พ.ท.ธำรงศักดิ์ บุญทักษ์ ผู้บัญชาการหน่วยฝึก นักศึกษาทหารจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2555.. ดูประมวลภาพกิจกรม
29 พ.ย.55 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมวิธีการสำรวจพืชสมุนไพรและวิธีการสกัดสารรงควัตถุจากพืชสมุนไพรในตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ดูประมวลภาพกิจกรม
23 พ.ย.55 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมระบบจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO22000 : 2005 โดยวิทยากรพิเศษ คุณยุทธพงษ์ ปัญญาดา Qulity consultant จาก Tiple-A Qulity Center Company Limited โดยอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดูประมวลภาพกิจกรม
26-28 พ.ย.55     อ.กิตติ์ คุณกิตติ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะศึกษาดูงาน เข้าร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา... ดูประมวลภาพกิจกรม
1-5 ธ.ค.55    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์ภูสันตะวันลับ จัดโครงการ ค่ายอาสาพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 "คืนป่าต้นน้ำ ทำดีเพื่อพ่อ" วันที่ 1-5 ธันวาคม 2555 ณ อ.ท่าวังผา จ.น่าน โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อการปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ... ดูประมวลภาพกิจกรม
27-28 ต.ค.55    หลักสูตรสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมวิชาการ "การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ครั้งที่ 2" ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2555 โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิทยานิพนธ์ และโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำวิจัยร่วมกัน.. ดูประมวลภาพกิจกรม
24 ต.ค.55   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุข และหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม .... ดูประมวลภาพกิจกรม
5 ก.ย.55    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต "การพัฒนาหลักสูตรเข้าระบบ TQF และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" โดยมี ผศ.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา รองอธิการบดีฯ และ อ.อิสระ ทับสีสด เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ใหก้บบุคลากร ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา... ดูประมวลภาพกิจกรม
27 ส.ค.- 1 ก.ย.55     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคณะ "หางนกยูงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 1 กันยายน 2555 เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการเล่นกีฬาออกกำลังกาย โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 โดยมีขบวนพาเหรดจากสนาม กีฬาพระยาพิชัยดาบหัก เข้าสู่สนามกีฬามหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด .. ดูประมวลภาพกิจกรม
16-18 ส.ค.55    งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 ส่วนภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายใต้แนวคิด "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์" โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์ การแสดงผลงานของนักเรียน และนักศึกษา รวมทั้งการประกวดทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2555... ดูประมวลภาพกิจกรม
31 ก.ค.-1 ส.ค.55    การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ "ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์ ครั้งที่ 6" The 6th International Conference on Fixed Point Theory and Application (CFPTA2012) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555 ณ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.. ดูประมวลภาพกิจกรม
21 ก.ค.55    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการขึ้นดอยยกพระ สักการะพระแท่นศิลาอาสน์ และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2555.. ดูประมวลภาพกิจกรม
5 ก.ค.55    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2555 โดยมีผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับการประเมิน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... ดูประมวลภาพกิจกรม
27-28 มิ.ย.55    โครงค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555 ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วันที่ 27-28 มิถุนายน 2555.... ดูประมวลภาพกิจกรม
21-23 พ.ค.55    ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดทำโครงการพัฒนาระบบ และกลไกสนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาจังหวัดต้นแบบป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว มีการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมทำงาน ในการจัดการความรู้ (ครั้งที่ 2) มีการถอดบทเรียน และสังเคราะห์องค์ความรู้ในพื้นที่ตำบลชัยจุมพล ซึ่งมีวิทยากรจากภายนอกมากด้วยความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญในการอบรม ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพื้นที่ในตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ .... ดูประมวลภาพกิจกรม
1-2 มิ.ย.55    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรมงานมหกรรมงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "มหกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ 6" ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชุมชน เทศบาลตำบลหัวดง โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2555 .... ดูประมวลภาพกิจกรม
31 พ.ค.55     โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องสิริราชภัฏ อาคารภูมิราชภัฏ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555... ดูประมวลภาพกิจกรม
 >> กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2554
31 พ.ค.55     อาจารย์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Pratice) หรือนวัตกรรม (Innovation) ระดับหน่วยงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเขตภาคเหนือตอนล่างครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดูประมวลภาพกิจกรม
29 พ.ค.55    การประชุมอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ และพิธีคารวะบูรพคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร ICIT วันที่ 29 พฤษภาคม 2555. .. ดูประมวลภาพกิจกรม
14 พ.ค.55   ผศ.สิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , อ.ดร.ณิชารีย์ ใจคำวัง และคณะประเมิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เข้าร่วมการประชุม เพื่อตรวจติดตามโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555 และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 4 โครงการ เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ... ดูประมวลภาพกิจกรม
1 พ.ค.55    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งาน Google Apps เพื่อการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน" วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C-201 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และการวิจัย โดยมีบุคลากรภายใน และภายนอก รวมทั้งศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ .. ดูประมวลภาพกิจกรม
12 เม.ย.55    ผศ.สิทธิชัย หาญสมบัติ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  และ ผศ.ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัย วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ..
ดูประมวลภาพกิจกรม
9-11 เม.ย.55    ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดทำโครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนวิชาการ เพื่อพัฒนาจังหวัดต้นแบบป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว มีการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมทำงานในการจัดการความรู้ ถอดบทเรียน และสังเคราะห์องค์ความรู้ ซึ่งมีวิทยากรจากภายนอกมากด้วยความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญในการอบรม ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2555 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .. ดูประมวลภาพกิจกรม
25-30 มี.ค.55    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย-สิงค์โปร์ ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2555 โดยศึกษาดูงานที่ สถาบัน Biosains ประเทศมาเลเซีย และ School of Biological Sciences ประเทศสิงค์โปร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ .. ดูประมวลภาพกิจกรม
6-11 มี.ค.55    หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับกองศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอบรมนวดตัวและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนชั้นปี 2 จำนวน 142 คน ระหว่างวันที่ 6-11 มีนาคม 2555ณ ห้องสิริราชภัฏ อาคารภูมิราชภัฏ และห้อง 13101 (ศูนย์วิทยาศาสตร์) เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ฝึกปฏิบัติการนวดตัวและฝ่าเท้า อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย .. ดูประมวลภาพกิจกรม
19-20 มี.ค.55    ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมสัมนาโครงการ "สัปดาห์บริการวิชาการ" และการลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น ที่จะนำไปสู่การ MOU ในอนาคต โดยเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ โรงแรมเทา-ทอง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2555.. ดูประมวลภาพกิจกรม
20 ก.พ.55    อ.ดร.ณิชารีย์ ใจคำวัง เข้าร่วมประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (Thai UNISERV) โดยจัดงานแถลงข่าวงาน "สัปดาห์การบริการวิชาการ" ณ ห้องทองกวาว โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 โดยผลที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีความร่วมมือกันในอนาคต โดยจะลงนามความร่วมมือเบื้องต้น (Initial Agreement) ระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และจะจัดสัมมนาระดับนานาชาติในประเด็นเตรียมชุมชนสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป .. ดูประมวลภาพกิจกรม
12-16 ม.ค.55     โครงการค่ายอาสาพัฒนา ปี 2555 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับภูสันตะวันลับฟ้าอนุรักษ์ป่าและต้นน้ำ จัดโครงการ "รักษ์ต้นน้ำน่านและปลูกจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม" วันที่ 12-16 มกราคม 2555 ณ บ้านห้วยโป่ง อ.ท่าวังผา จ.น่าน โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อการปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม .. ดูประมวลภาพกิจกรม
8 ม.ค.54     โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ล้านนาสัมพันธ์ึครั้งที่ 6 "กีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พี่" โดยนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 มกราคม 2555 เน้นการสานสัมพันธ์ระหว่างพี่-น้อง สร้างเสริมสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่นล้านนา โดยการนำกีฬาพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน ณ โรงยิมเนเซี่ยม และสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ... ดูประมวลภาพกิจกรม
27 ธ.ค.54    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำ่ปี 2555 โดยมี ผศ.ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารจากคณะอื่นๆ ร่วมงานและให้เกียรติมอบรางวัล โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะร่วมงาน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.... ดูประมวลภาพกิจกรม
13 ก.ย.-22 ธ.ค.54    อาจารย์เผด็จการ  กันแจ่ม  และอาจารย์สุนีย์  ปินทรายมูล  อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เข้าร่วมการทำประชาคมด้านสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  โดยมีนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมด้วย  และกิจกรรมดังกล่าวอยู่ระหว่างวันที่ 13 กันยายน – 22 ธันวาคม 2554.. ดูประมวลภาพกิจกรม
1-2 ธ.ค.54    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่การพัฒนา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2555" วันที่ 1-2 ธันวาคม 2554 ณ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ม.เชียงใหม่ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ.. ดูประมวลภาพกิจกรม
23 พ.ย.54    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงงานประกันคุณภาพของคณะฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏกำแพงเพชรให้การต้อนรับ.. ดูประมวลภาพกิจกรม
30 ก.ย.54    ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตในการทำงานด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีความสุข โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนา โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา.. ดูประมวลภาพกิจกรม
31 ส.ค.- 1 ก.ย. 54    อาจารย์เผด็จการ  กันแจ่ม , อาจารย์สุนีย์  ปินทรายมูล  และนางสาววัฒนาพร เจ้าแก้วหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้นำนักศึกษาในหลักสูตรฯ(การส่งเสริมสุขภาพ) ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน  ณ โรงพยาบาลแม่จัน  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ไร่  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  เพื่อศึกษาดูงานในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพ  ระหว่างวันที่ 31สิงหาคม – 1 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา.. ดูประมวลภาพกิจกรม
15 ต.ค.54    หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรการอาหารและธุรกิจการบริการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปหน่อไม้" โดยการทำหน่อไม้ดองเปรี้ยว หน่อไม้ดองเค็ม และข้าวเกรียบหน่อไม้ ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ ที่อยู่ภายใต้โครงการหมู่บ้านไผ่หวานเพื่อการแปรรูปแบบครบวงจรทางวิทยาศาสตร์ หมู่ที่ 5 บ้านน้ำหมีน้อย ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านน้ำหมีน้อย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา... ดูประมวลภาพกิจกรม
14 ต.ค.54    อ.จงรัก ดวงทอง และคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พากลุ่มผู้ปลูกไผ่ ที่อยู่ภายใต้โครงการหมู่บ้านไผ่หวานเพื่อการแปรรูปแบบครบวงจรทางวิทยาศาสตร์ หมู่ที่ 5 บ้านน้ำหมีน้อย ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนรู้คิดรู้ทำ หมู่ 11 ต.วังแดง อ. ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา.. ดูประมวลภาพกิจกรม
4 ต.ค.54     ผศ.ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ม.  ราชภัฏอุตรดิตถ์  ประธานสภาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย (ส.ค.ว.ท.)  ได้จัดการประชุมกรรมการสภาคณบดีฯ ครั้งที่ 2/2554  โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เข้าร่วมพบปะและมอบนโยบายรัฐบาล เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และแนวทางการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เมื่อวันที่  4  ตุลาคม  2554  ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ  อาคารราชวัลลภ  กระทรวงศึกษาธิการ.. ดูประมวลภาพกิจกรม
30 ก.ย.54    ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตในการทำงานด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีความสุข โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนา โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา.. ดูประมวลภาพกิจกรม
23 ก.ย.54   หลักสูตรการอาหารและธุรกิจการบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "อาหารไทย วิถีไทย รสชาติไทย เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน" เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ณ อาคารคหกรรมศาสตร์ (Smile Coffee) . ดูประมวลภาพกิจกรม
22 ก.ย.54    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554 "มุฑิตาจิต สายใยแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" โดยมีอาจารย์อาวุโส และอาจารย์ภายในคณะ เข้าร่วมเชิดชูเกียรติ ณ อาคารคหกรรมศาสตร์ (Smile Coffee) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 .. ดูประมวลภาพกิจกรม
14 ก.ย.54    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการประเมินภายนอกรอบสาม(สมศ.) โดยคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554... ดูประมวลภาพกิจกรม
15-20 ก.ย.54    ผศ.ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา พร้อมด้วยกรรมการบริหารหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ Center for Environmental Research and Education at Hanoi National University of Education ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 15 – 20 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา... ดูประมวลภาพกิจกรม
2 ก.ย.54    หลักสูตรสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ "การนำเสนอและวิพากษ์หัวข้อและโครงร่างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา" ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำวิจัยร่วมกัน และเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยของนักศึกษา อีกทั้งได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา... ดูประมวลภาพกิจกรม
11 ก.ย.54    อาจารย์ ดร.ณิชารีย์ ใจคำวัง พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ร่วมกับทีมสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงในพื้นที่เพื่อเยียวยาจิตใจและบริจาคสิ่งของที่จำเป็น ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยดินโคลนถล่มบ้านห้วยเดื่อ บ้านต้นขนุนและบ้านห้วยคอม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 11 กันยายน 2554... ดูประมวลภาพกิจกรม
9 ก.ย.54    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมรับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของที่จำเป็น เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยดินโคลนถล่ม ในเขตพื้นที่ บ้านห้วยคอม บ้านห้วยเดื่อ และบ้านต้นขนุน อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 9 กันยายน 2554... ดูประมวลภาพกิจกรม
29 ส.ค. - 3 ก.ย. 54    การแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หางนกยูงเกมส์ 2011 โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 3 กันยายน 2554... ดูประมวลภาพกิจกรม
21 ส.ค.54    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2554... ดูประมวลภาพกิจกรม
21 ส.ค.54    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการขึ้นดอยยกพระ สักการะพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2554.. ดูประมวลภาพกิจกรม
18-19 ส.ค.54    งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์ การแสดงผลงานของนักเรียน และนักศึกษา รวมทั้งการประกวดทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554.. ดูประมวลภาพกิจกรม
23-24 ก.ค.54    หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่าย "Beginning of Envi Science Camp" โดยมีกิจกรรมไหว้ครู กีฬาสัมพันธ์ บายศรีสู่ขวัญ ณ โรงยิมเนเซี่ยม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดอรัญญิการาม ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา... ดูประมวลภาพกิจกรม
24 มิ.ย.54    อาจารย์ ดร. ณิชารีย์  ใจคำวัง นำคณะนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานสาธารณสุข ณ กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน โรงพยาบาลเทศบาลนคร เชียงใหม่ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2554 และรับฟังการบรรยายจาก ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ในหัวข้อ "บทบาทของผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ" ณ ห้องสุโขทัย สำนักบริการวิชาการ มช. เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ดูประมวลภาพกิจกรม
13-14 ก.ค.54   โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2554.... ดูประมวลภาพกิจกรม
23 มิ.ย.54     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการไหว้ครูแพทย์แผนไทย เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูและแสดงความกตัญญูรู้คุณของผู้เป็นศิษย์ รวมทั้งมอบเสื้อปฏิบัติการชุมชน โดยจัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ณ โรงยิมเนเซี่ยม ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์.. ดูประมวลภาพกิจกรม
10 มิ.ย.54     โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องสิริราชภัฏ อาคารภูมิราชภัฏ วันที่ 10 มิถุนายน 2554... ดูประมวลภาพกิจกรม
8 มิ.ย.54     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางในการช่วยเหลือ และดูแลนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนมากขึ้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับคณาจารย์ ณ ห้องสิริราชภัฏ อาคารภูมิราชภัฏ วันที่ 8 มิถุนายน 2554..... ดูประมวลภาพกิจกรม
7 มิ.ย.54     การประชุมอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2554 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ และพิธีคารวะบูรพคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร ICIT วันที่ 7 มิถุนายน 2554... ดูประมวลภาพกิจกรม
     
  >> กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2553
ธ.ค.51-ปัจจุบัน    ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ดำเนินโครงการวิจัย ในเขตพื้นที่ ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน ตั่งแต่เดือนธันวาคม 2551-ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะชุมชน ต.ผักขวง เน้นการกระจายอำนาจให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรภาคี เพื่อยกระดับนวัตกรรมชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการวิจัย โดยมีอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในชุมชนเข้าร่วมดำเนินโครงการวิจัยฯ.. ดูประมวลภาพกิจกรม
28 พ.ค.54    อาจารย์ ดร.ณิชารีย์ ใจคำวัง ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายบริการวิชาการแก่ชุมชน ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ม.เชียงใหม่ , ม.บูรพา และผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.ขอนแก่่น ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา จ.ชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมระดับนานาชาติ  "แนวทางความร่วมมือ ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนของสถาบันอุดมศึกษา" ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี... ดูประมวลภาพกิจกรม
20 พ.ค.54   คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดตามผลการประกัันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2553 โดยได้ทำการตรวจเยี่ยม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ , ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ , ภาควิชาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา... ดูประมวลภาพกิจกรม
6-12 พ.ค.54   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สพม.เขต 39 (ศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์) จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 2 ค่ายที่ 3 และ รุ่นที่ 3 ค่ายที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2553 ... ดูประมวลภาพกิจกรม
19 เม.ย.54     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพด้านงานประกันคุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 ... ดูประมวลภาพกิจกรม
24-29 เม.ย.54   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการเพิ่มพูนศักยภาพ วิสัยทัศน์ และการพัฒนาองค์กรของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สัมนาสัญจรครั้งที่ 2) โดยสัมมนาทบทวนการทำงานในปี 2553 เพื่อหาทิศทางการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในปี 2554 ตามภารกิจหลักในด้านวิชาการ กิจการนักศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ และงานบริการของบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา.... ดูประมวลภาพกิจกรม
28-30 ธ.ค.53   หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ณ เขื่อนสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2553 และดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2553 โดยมี รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการวิพากษ์ทั้งสองหลักสูตร.. ดูประมวลภาพกิจกรม
5-6 เม.ย.    หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรม "การนำเสนอและการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ" ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท  จังหวัด พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ ในการนำเสนอผลงานและการตีพิมพ์ในวารวิชาการ ระดับชาติหรือนานาชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษา และคณาอาจารย์ ระหว่างวันที่ 5 – 6 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา.... ดูประมวลภาพกิจกรม
10-20 ก.ค.54 โครงการอบรมอสม.น้อย ผู้นำการส่งเสริมสุขภาพชุมชน โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง อ.ทองแสนขัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 10-20 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา.. ดูประมวลภาพกิจกรม
17 มี.ค.54   ประมวลภาพพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2552-2553 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์...... ดูประมวลภาพกิจกรม
7-9 มี.ค.54   หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรทางคณิตศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ของอาจารย์และนักศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน งานวิชาการ การจัดกิจกรรมต่างๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอน และสื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2554 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี... ดูประมวลภาพกิจกรม
4 มี.ค.54   อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย นำโดย อ.กิตติ์ คุณกิตติ และ อ.ทัศนา จารุชาติ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา... ดูประมวลภาพกิจกรม
3 มี.ค.54   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบ้ติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ระหว่างอธิการบดี กับ หัวหน้าส่วนราชการ ในวันที่ 3 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีและวิศวกรรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์... ดูประมวลภาพกิจกรม
25 ก.พ.54   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมีนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ ,คณิตศาสตร์ประยุกต์,ฟิสิกส์ประยุกต์ และวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา.... ดูประมวลภาพกิจกรม
1-4 ก.พ.54   อ.กิตติ์ คุณกิตติ, อ.ทัศนาจารุชาติ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่ 2 จัดโครงการ "ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพยามเช้า" ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีบุคลากรภายในและภายนอกสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก... ดูประมวลภาพกิจกรม
27-29 ม.ค.54   อาจารย์ศรัณญู เรือนจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง "ความพร้อมในการดูแลตนเองของชุมชน ที่เสี่ยงภัยพิบัติน้ำท่วมและดินถล่มใน จ.อุตรดิตถ์" ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2554 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น... ดูประมวลภาพกิจกรม
24 ม.ค.54     คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมี ศ.กิตติคุณสุรินทร์ เศรษฐมานิต ประธานกรรมการ, รศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์, รศ. พ.อ. ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม, รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ และ รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... ดูประมวลภาพกิจกรม
15 ม.ค.54     นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการประกันคุณภาพการศึกษา กับกิจกรรมนักศึกษาเครือข่าย U-NETWORK เขตภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 15 มกราคม 2554 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จ.พิษณุโลก โดยมี นายมนตรี ทรัพย์สิน, นายไพรัตน์ ปาคา,นายชาญชัย อินจร และนายพงษ์เทพ อินจันทร์ และมี อ.ดร.ณิชารีย์ ใจคำวัง เข้าร่วมโครงการ.... ดูประมวลภาพกิจกรม
14-15 ม.ค.54     อ.กิตติ์ คุณกิตติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง "พฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์" ในการประชุมวิชาการเรื่อง "มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2554 เนื่องในโอกาสการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 "จามจุรีเกมส์" ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... ดูประมวลภาพกิจกรม
22 ม.ค.54     โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ล้านนาสัมพันธ์ึครั้งที่ 5 "กีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พี่" โดยนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 22 มกราคม 2554 เน้นการสานสัมพันธ์ระหว่างพี่-น้อง สร้างเสริมสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่นล้านนา โดยการนำกีฬาพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน ณ โรงยิมเนเซี่ยม และสระว่ายนำเฉลิมราชภัฏ... ดูประมวลภาพกิจกรม
6 ม.ค.53     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมประจำ่ปี 2554 โดยมี ผศ.ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารจากคณะอื่นๆ ร่วมงานและให้เกียรติมอบรางวัล โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะร่วมงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2554 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.... ดูประมวลภาพกิจกรม
5 ม.ค.53     สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2554 ณ เทศบาลตำบลจริม อ.ท่าปลา โดย มีนักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับเทศบาลตำบลจริมจัดกิจกรรม.... ดูประมวลภาพกิจกรม
17-19 ธ.ค. 53    เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2553 หลักสูตรสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมโครงการค่าย "เสวนาสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Environmental Education for Sustainable Development" ณ วัดราชพฤกษ์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การวิจัย และประสบการณ์ในการศึกษาในระดับปริญญาเอก ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ และนักศึกษา .... ดูประมวลภาพกิจกรม
15-17 ธ.ค.53    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรมงานมหกรรมงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ 1" ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชุมชน เทศบาลตำบลหัวดง โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2553 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม... ดูประมวลภาพกิจกรม
10-12 ธ.ค.53    โครงการค่ายอาสาพัฒนา โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับภูสันตะวันลับฟ้าอนุรักษ์ป่าและต้นน้ำ จัดโครงการ "รักษ์ต้นแม่น้ำน่านและปลูกจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม" วันที่ 10-12 ธันวาคม 2553 ณ ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อการปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม .. ดูประมวลภาพกิจกรม
27 พ.ย.53    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายปภัชกร ยังเย็น และ น.ส.ปริญญา แซ่ลี้ นักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจการบริการ ที่ได้รับรางวัลประเภทรสชาติอาหารดีเด่น ในการแข่งขัน Deksomboon World Food Challenge 2010 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์... ดูประมวลภาพกิจกรม
22-26 พ.ย.53    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Joomla รุ่นที่ 2" ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 824 โดยมีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรภายใน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ.... ดูประมวลภาพกิจกรม
24 พ.ย.53    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา... ดูประมวลภาพกิจกรม
5 พ.ย.53    เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมคณะกรรมการภาคประชาชน เพื่อการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เปิดเผย โปร่งใส และพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.. ดูประมวลภาพกิจกรม
17-18 พ.ย.53    เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2553 หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา นำโดย ผศ.ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง และ ดร. สิริวดี พรหมน้อย นำคณะนักศึกษา ป.โท สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา เข้าร่วมเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏสุราษฏรธานีวิจัย" ครั้งที่ 6 การวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี .... ดูประมวลภาพกิจกรม
10-11พ.ย.53     เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2553 หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา โดย รศ.ดร. ฉัตรนภา พรหมมา อาจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ ชุมแสง พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "The Changing Environment : Challenges for Society" (ความท้าทายทางสังคมกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม) ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม .. ดูประมวลภาพกิจกรม
10 พ.ย.53     นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ "คลองสวย น้ำใส คณะวิทยาศาสตร์ร่วมใจพัฒนา" บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553.. ดูประมวลภาพกิจกรม
3 พ.ย.53    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์และสภากาชาด จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยจัดขึ้น ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก.. ดูประมวลภาพกิจกรม
28 ต.ค.53    ผศ.ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ ที่ได้รับตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และ ผศ.ไชยา แซ่ยับ ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา.. ดูประมวลภาพกิจกรม
13-14 ต.ค. 53   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Joomla รุ่นที่ 1" ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2553 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 824 โดยมีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรภายใน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ..... ดูประมวลภาพกิจกรม
17 ก.ย.53   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน "มุทิตาจิต สายใยแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ประจำปี 2553 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2553 จัดขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ วันที่ 17 กันยายน 2553 โดยมีอาจารย์ บุคลากร และอาจารย์อาวุโส ร่วมงาน..... ดูประมวลภาพกิจกรม
21-29 ส.ค.53   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ URU FRESHY GAMES 2010 ระหว่างวันที่ 21-29 สิงหาคม 2553 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการดังกล่าว... ดูประมวลภาพกิจกรม
ก.ค.-ก.ย.53   สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ระหว่างเดือน ก.ค. ถึง ก.ย. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต.จริม อ.ท่าปลา ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการตกลงความร่วมมือกับเทศบาล ต.จริม ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงบริการวิชาการ ดูประมวลภาพกิจกรม
18-20 ส.ค.53   งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 ส่วนภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์ การแสดงผลงานของนักเรียน และนักศึกษา รวมทั้งการประกวดทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2553..[ รายละเอียด ] ดูประมวลภาพกิจกรม
7 ส.ค.53   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการขึ้นดอยยกพระ สักการะพระแท่นศิลาอาสน์ และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นพระราชกุศล และกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2553.. ดูประมวลภาพกิจกรม
28 ก.ค.53   นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ "คลองสวย น้ำใส คณะวิทยาศาสตร์ร่วมใจพัฒนา" บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553.. ดูประมวลภาพกิจกรม
26-27 ก.ค.53   ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยเท้าพ่อ วันที่ 26-27 กรกฏาคม 2553 ณ โรงเรียนห้วยใต้ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์... ดูประมวลภาพกิจกรม
17 ก.ค.53   หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และอาจารย์หลักสูตรสาขาฯ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2553 ที่ผ่านมา... ดูประมวลภาพกิจกรม
12 ก.ค.53   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2553 โดยมีผู้บริหาร ผู้ประสานงานหลักสูตร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับการประเมิน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... ดูประมวลภาพกิจกรม
10-11 ก.ค.53   หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประชุมแกนนำเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2553 เพื่อให้แกนนำเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ ได้มีโอกาสพบปะ หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาและสรุปกิจกรรมที่ผ่านมา นำไปสู่การพัฒนาหน่วยงานและองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป... ดูประมวลภาพกิจกรม
26-27 มิ.ย.53   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Beginning Camp โดยมีนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และรุ่นพี่ทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมต่างๆ คือ กิจกรรมไหว้ครูและปฐามนิเทศ,กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่,กิจกรรมบายศรี, กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ และกิจกรรมบริการวิชาการ โดยจัดขึ้นในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา...[ รายละเอียด ] ดูประมวลภาพกิจกรม
8 ก.ค.53   พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยและคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 เพื่อแสดงถึงความเคารพรัก และสืบสานประเพณีดีงาม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์และนักศึกษา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์... ดูประมวลภาพกิจกรม
8 ก.ค.53   นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีไหว้ครูและทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญู และเพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... ดูประมวลภาพกิจกรม
7 ก.ค.53   โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงราย นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2553... ดูประมวลภาพกิจกรม
3 มิ.ย.-1 ก.ค. 53   โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2553.... ดูประมวลภาพกิจกรม
19-20 มิ.ย.53   หลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3/2552 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร CSIT วันที่ 19-20 มิถุนายน 2553... ดูประมวลภาพกิจกรม
10 มิ.ย.53   ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบทุนการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552 ให้แก่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีผลการเรียนดี โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และในระดับปริญญาตรี มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ของภาคเรียนที่ 1 ในแต่ละปีการศึกษา... [ รายละเอียด ] ดูประมวลภาพกิจกรม
2 มิ.ย. 53    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางในการช่วยเหลือ และดูแลนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนมากขึ้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับคณาจารย์ ณ ห้องสิริราชภัฏ อาคารภูมิราชภัฏ วันที่ 2 มิถุนายน 2553.... ดูประมวลภาพกิจกรม
2 มิ.ย.53    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ห้องสิริราชภัฏ อาคารภูมิราชภัฏ วันที่ 2 มิถุนายน 2553... ดูประมวลภาพกิจกรม
  >> กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2552  
31 พ.ค. 53   การประชุมอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2553 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ และพิธีคารวะบูรพคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร ICIT วันที่ 31 พฤษภาคม 2553... ดูประมวลภาพกิจกรม
4 พ.ค. 53    ประมวลภาพพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2551-2552 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์... ดูประมวลภาพกิจกรม
4 พ.ค. 53   พิธีประกาศเกียรติคุณและเลี้ยงรับรองบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2551-2552 โดยมีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คือ คุณมนตรี ไชยพันธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และ อ.องอาจ พงษ์โนรี ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 4 พฤษภาคม 2553... ดูประมวลภาพกิจกรม
1 พ.ค. 53    พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต สาขาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551-2552 ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเกษตรศาสตร์ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2553... ดูประมวลภาพกิจกรม
29 เม.ย. 53    คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ ประจำสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีการคัดเลือกจากอาจารย์ประจำคณะ เพื่อเป็นตัวแทน 1 คน และผลการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำสภาวิชาการคือ อ.สมคิด ทุ่นใจ เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2553 ณ ห้อง 941 ... ดูประมวลภาพกิจกรม
23 เม.ย. 53   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรครูอาจารย์ เพื่อแสดงความเคารพและเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ณ อาคารคหกรรมศาสตร์... ดูประมวลภาพกิจกรม
23 เม.ย.53    ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรครูอาจารย์ และสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล จัดโดยนักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553.. ดูประมวลภาพกิจกรม
8 เม.ย.53    ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2553 ตลอดจนสักการะศาลพ่อปู่ทองคำ-เจ้าแม่บังอร และสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553.... ดูประมวลภาพกิจกรม
31 มี.ค.53    โครงการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ , ม.ราชภัฏลำปาง และ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อให้มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 53 ถือเป็นครั้งที่ 1 โดยช่วงเช้าประชุม ณ ห้องสิริราชภัฏ และช่วงบ่ายแยกกลุ่มประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมคณะวิทย์ฯ.. [ สรุปโครงการฯ ] ดูประมวลภาพกิจกรม
21-28 มี.ค.53    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการสัมมนาสัญจร เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการ ณ มรภ.สุราษฎร์ธานี และ มรภ.ภูเก็ต รวมทั้งจัดสัมมนาทบทวนการทำงานในปี 2552 เพื่อหาทิศทางการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในปี 2553 ตามภารกิจหลักในด้านวิชาการ กิจการนักศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ และงานบริการของบุคลากรสายสนับสนุน และศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สุสานหอย หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ และแหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 21-28 มี.ค.53... ดูประมวลภาพกิจกรม
13 มี.ค.53    โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551-2552 มีว่าที่บัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 90 คน ได้รับการบรรยายความรู้จากสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และหลักการเขียนหนังสือราชการ จากหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันเสารที่ 13 มี.ค. 53 ณ ศูนย์สารนิเทศ.. ดูประมวลภาพกิจกรม
15-21 ก.พ.53    โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ร่วมกับกองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมนวดตัว และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ให้กับนักศึกษาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน ระหว่างวันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ..
[
รายละเอียด ]
ดูประมวลภาพกิจกรม
6-7 มี.ค. 53    โครงการค่ายนันทนาการ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นกิจกรรมในรายวิชาการจัดนันทนาการเพื่อการอนุรักษ์และการท่้องเที่ยว วันที่ 6-7 มีนาคม 2553 ณ เขื่อนดิน บ้านท่าเรือ อ.ท่าปลา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน.. ดูประมวลภาพกิจกรม
11 ก.พ. 53     นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ในงานแสดงผลงานทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ และนวัตกรรมซอฟแวร์ ประจำปี 2553 ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553... [ ผลการแข่งขัน ] ดูประมวลภาพกิจกรม
4 ก.พ. 53     ผศ.ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553 ระหว่างอธิการบดีกับหัวหน้าส่วนราชการภายใน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ..... ดูประมวลภาพกิจกรม
22-24 ม.ค. 53    โปรแกรมคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสานฝันคอมพิวเตอร์ เพื่อบริการด้านวิชาการ และโครงการตามรอยพระราชดำริฯ ณ โีรงเรียนบ้านห้วยใต้ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 22-24 มกราคม 2553.... ดูประมวลภาพกิจกรม
20 ม.ค. 53     โครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ณ ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน  ห้อง 815  วันที่ 20 มกราคม 2553 โดยมีบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากมาย... [ รายละเอียด ] ดูประมวลภาพกิจกรม
19 ม.ค. 53     ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พิจารณาการจัดวางผังการจัดตั้งอาคารศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม และอาคารเรียนสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ พื้นที่ลำรางทุ่งกะโล่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553.... ดูประมวลภาพกิจกรม
16 ม.ค. 53    ประมวลภาพพิธีเปิดกีฬาหางนกยูงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2552 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 16 มกราคม 2553... ดูประมวลภาพกิจกรม
13 ม.ค. 53     ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง เนื่องในงานกีฬาราชภัฏน้องพี่ ในวันที่ 13 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา...
..
ดูประมวลภาพกิจกรม
9 ม.ค. 53   นักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 ณ เทศบาลตำบลจริม อ.ท่าปลา โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับเทศบาลตำบลจริม... ดูประมวลภาพกิจกรม
6 ม.ค. 53    โปรแกรมคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมทำบุญ กีฬาสานสัมพันธ์ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นสิริมงคลและสานสัมพันธ์น้องพี่ ในวันที่ 6 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา... ดูประมวลภาพกิจกรม
26 ธ.ค. 52    โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ล้านนาสัมพันธ์ึครั้งที่ 4 โดยนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 ธันวาคม 2552 ณ โรงยิมเนเซี่ยม และสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ...[รายละเอียด] ดูประมวลภาพกิจกรม
10-11 ธ.ค.52    โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาจารย์ "อาจารย์ยุคใหม่ : บุคลิกภาพเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรมจริยธรรมและกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" วันที่ 10-11 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา..[รายละเอียด] ดูประมวลภาพกิจกรม
14 ธ.ค. 52    นักศึกษาร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ณ อ่างเก็บน้ำวังชมภู ต.จริม และโครงการสร้างฝายกั้นน้ำ (ฝายแม้ว) ณ บ้านปากดง ต.จริม อ.ท่าปลา โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับเทศบาลตำบลจริม... ดูประมวลภาพกิจกรม
25 พ.ย. 52 กิจกรรมโครงการ "คลองสวยน้ำใส คณะวิทยาศาสตร์ร่วมใจพัฒนา" วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อม และมีจิตสำนึกที่ดีในการดูแลแม่น้ำ คู คลอง ในมหาวิทยาลัย และกิจกรรมนี้จัดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552-กันยายน 2553... ดูประมวลภาพกิจกรม
25 พ.ย. 53    พิธีเปิดโครงการ "คลองสวยน้ำใส คณะวิทยาศาสตร์ร่วมใจพัฒนา" โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงยิมเนเซี่ยม โดยมี นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกิจกรรม... ดูประมวลภาพกิจกรม
18 ส.ค. 52 การลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 และเขต 2 ในการพัฒนาการศึกษาฯ และ ระหว่างเทศบาล ต. จริม อ.ท่าปลา เ่รื่องการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาล ต.จริม อ.ท่าปลาฯ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา..... ดูประมวลภาพกิจกรม
15 ส.ค. 52 ประเพณีขึ้นดอยยกพระ สักการะพระแท่นศิลาอาสน์ โดยนักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 15 สิงหาคม 2552... ดูประมวลภาพกิจกรม
26 ส.ค.52 กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะและกิจกรรมเดินรณรงค์ทอดผ้าป่าหอม โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วันที่ 26 สิงหาคม 2552..... ดูประมวลภาพกิจกรม
18-20 ส.ค. 52    สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 ส่วนภูิมิภาค ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2552..... ดูประมวลภาพกิจกรม
4-6 ส.ค. 52   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2552.. ดูประมวลภาพกิจกรม
ก.ค.-ส.ค. 52 พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (ต้นกล้าอาชีพ) กรกฎาคม-สิงหาคม 2552 โดยสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน... ดูประมวลภาพกิจกรม
25-29 ก.ค. 52 โครงการค่ายยุวชนรักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2552 โดยสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชมรมอนุกรักษ์สิ่งแวดล้อม... ดูประมวลภาพกิจกรม
28 ก.ค. 52 พิธีเปิดเนตรพระพิฆเนศ เนื่องในโอกาสเปิดร้านกาแฟ Smile Coffee อย่างไม่เป็นทางการ ณ อาคารคหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 28 กรกฏาคม 2552.. ดูประมวลภาพกิจกรม
18 ก.ค. 52 กิจกรรมเทเหล้า เผาบุหรี่ และขึ้น Stand Cheer โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2552.. ดูประมวลภาพกิจกรม
23 มิ.ย. 52 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วันที่ 22-23 มิถุนายน 2552.. ดูประมวลภาพกิจกรม
25 มิ.ย. 52 พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หอประชุม ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ และพิธีไหว้ครูโปรแกรมคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วันที่ 25 มิถุนายน 2552.. ดูประมวลภาพกิจกรม
10 มิ.ย. 2552 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1/2552 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาแต่ละหลักสูตร วันที่ 10 มิถุนายน 2552.. ดูประมวลภาพกิจกรม
5 มิ.ย. 2552 โครงการพัฒนาพื้นที่จอดรถ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา และกรรมการสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 5 มิถุนายน 2552... ดูประมวลภาพกิจกรม
3 มิ.ย. 2552 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2522 ณ ห้องประชุมศูนย์สารนิเทศ วันที่ 3 มิถุนายน 2552... ดูประมวลภาพกิจกรม
1 มิ.ย. 2552 การประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2552 และพิธีคาราวะบูรพคณาจารย์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 มิถุนายน 2552... ดูประมวลภาพกิจกรม
4 พ.ค. 2552   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชน  ณ  สถานีอนามัยตำบลท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 255 2 ที่ผ่านมา..
ดูประมวลภาพกิจกรม
 
  >> กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2551
วันที่ ชื่อกิจกรรม
ภาพ

19 พ.ย. 2551 : กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2551
ดูประมวลภาพกิจกรม
19 พ.ย. 2551 : พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551
ดูประมวลภาพกิจกรม
17 พ.ย. 2551 : กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551
ดูประมวลภาพกิจกรม
17 ก.ย. 2551 : งานกตเวฑิตาคารวะ"สายใยสัมพันธ์" ประจำปี 2551
ดูประมวลภาพกิจกรม
18 ส.ค. 2551 : สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2551 ส่วนภูมิภาค
ดูประมวลภาพกิจกรม
31 ก.ค. 2551 : พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2551
ดูประมวลภาพกิจกรม
17 เม.ย. 2551 : สืบสานประเพณี "รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่" ประจำปี 2551
ดูประมวลภาพกิจกรม
04 ม.ค. 2551 : ทำบุญประจำปี 2551
ดูประมวลภาพกิจกรม
26 ธ.ค. 2550 : กีฬาสัมพันธ์น้อง-พี่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ดูประมวลภาพกิจกรม