ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และโครงการพบผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันเวลาที่ประกาศ 2023-05-14 13:14:53

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมโครงการ
"โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และโครงการพบผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2566"
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ทุ่งกะโล่) ตั้งแต่เวลา 12.00 - 16.30 น. (หลังกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ที่หอประชุมทุ่งกะโล่)

ลิงค์เพิ่มเติม :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.