ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าเป็น นักศึกษาสำหรับผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

วันเวลาที่ประกาศ 2023-05-23 08:19:52

แนวปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าเป็น นักศึกษาสำหรับผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
**** รายละเอียด คลิก >> http://academic.uru.ac.th/AdminLTE/admission/00150.pdf

ลิงค์เพิ่มเติม : http://academic.uru.ac.th/AdminLTE/admission/00150.pdf

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.