ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

วันเวลาที่ประกาศ 2023-06-15 09:55:05

พบกับ นิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน การอบรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ลิงค์เพิ่มเติม : http://sci.uru.ac.th/scienceweek

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.