ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบตารางเรียนประกอบการลงทะเบียน

วันเวลาที่ประกาศ 2023-06-16 08:09:45

🔎การตรวจสอบตารางเรียนประกอบการลงทะเบียน🔎
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการ ..
✅ ลงทะเบียนเรียนนอกเหนือแผนการเรียน
✅ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ผลการเรียนเป็น F
✅ ตรวจสอบรายวิชาก่อนยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ
✅ ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน หรือกรณีอื่นๆ
รายละเอียดและขั้นตอนดังภาพด้านล่างนี้ 👇

ลิงค์เพิ่มเติม : http://202.29.52.230/appl/table/menu.htm

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.