ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเปิดโลกการเรียนรู้ในยุดิจิทัล "ChatGPT AI สร้างโลกการเรียนรู้ใหม่ให้ World Wide Work" วันที่ 16 ก.ค. 2566

วันเวลาที่ประกาศ 2023-07-08 06:27:23

🎯ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มรอ. และผู้ที่สนใจ
📍📍เข้าร่วมเปิดโลกการเรียนรู้ในยุดิจิทัล "ChatGPT AI
สร้างโลกการเรียนรู้ใหม่ให้ World Wide Work"
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
(ในรูปแบบออนไลน์)
‼️ฟรี!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🚩โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเรียนรู้ในครั้งนี้ สามารถ สแกน QR Code เพื่อร่วมกลุ่ม และ link การเข้าร่วม Up Skill/Re Skill กับเราได้เลยนะคะ

⭐️https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKlYahOG3IhF5zpU30-501P0-v-8MaeZ8UpDj9w36UJw9z8Q/viewform
— รู้สึกเยี่ยมที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ลิงค์เพิ่มเติม : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKlYahOG3IhF5zpU30-501P0-v-8MaeZ8UpDj9w36UJw9z8Q/viewform

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.