ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรและผู้สนใจ มา Up Skill "การสร้างคอนเทนด์ ยิงแอด สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในโซเชียลมีเดีย Facebook IG Line Twitter YouTube และ TikTok"

วันเวลาที่ประกาศ 2023-08-10 02:54:09

📌📌คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญผู้สนใจอบรมออนไลน์ฟรี!!
💻 ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรและผู้สนใจ มา Up Skill "การสร้างคอนเทนด์ ยิงแอด สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในโซเชียลมีเดีย Facebook IG Line Twitter YouTube และ TikTok" 📱📈
อบรมวันที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก JobBKK สนใจลงทะเบียน QRcode ภาพข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ 😊✌
#ศูนย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ลิงค์เพิ่มเติม : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfty2qmVvgDzrjQG-_g3TJ2c7-fxDumT8PZJf0-PfQ__rwvXA/viewform

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.