ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความเป็นไทย ครั้งที่ 16 วันพุธที่ 6 กันยายน 2566

วันเวลาที่ประกาศ 2023-08-25 09:58:07

📣ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความเป็นไทย ครั้งที่ 16 วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 🤾‍♂️ เป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพวกเรา💕
มาแล้วกับโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความเป็นไทย ครั้งที่ 16 เป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพวกเรา
📢 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 16:00 นัดหมายนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกชั้นปี เข้าร่วมประชุม “เรื่องงานกีฬาล้านนาสัมพันธ์” ที่ โรงยิมเนเซียม

ลิงค์เพิ่มเติม :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.