ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาที่จะออกฝึกงานและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 24 ตุลาคม 2566 พบกัน 8.30น. ที่ห้อง STB105 ทุ่งกะโล่

วันเวลาที่ประกาศ 2023-10-23 08:52:00

📍สำหรับน้องๆที่จะออกฝึกงานและสหกิจเทอมนี้
🚨พรุ่งนี้พบกัน 8.30น. ที่ห้อง STB105 ทุ่งกะโล่ นะคะ

ลิงค์เพิ่มเติม :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.