ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

วันเวลาที่ประกาศ 2023-10-11 09:17:23

📌📌 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 2566 - 13 ก.พ. 2567
📌📌 สนใจสมัครเลยที่นี่ >> http://academic.uru.ac.th/smarturu/
----------
📌 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
🧡 สาขาวิชาเคมี
🧡 สาขาวิชาชีววิทยา
🧡 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
🧡 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
🧡 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
🧡 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
🧡 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
🧡 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
🧡 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
🧡 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
----------
📌📌 สนใจสมัครเลยที่นี่ >> http://academic.uru.ac.th/smarturu/
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
🚩LineID : @scienceuru
🚩Facebook : https://www.facebook.com/scienceuru

ลิงค์เพิ่มเติม : http://academic.uru.ac.th/smarturu

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.