ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอกที่มีผลกระทบสูง" วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

วันเวลาที่ประกาศ 2023-04-24 10:20:58

ลิงค์เพิ่มเติม : https://forms.gle/XNomTb7QGMkCgrfNA

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.