ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จึงขอขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วันเวลาที่ประกาศ 2023-04-24 10:23:36

ลิงค์เพิ่มเติม : https://forms.gle/ryzmkuYza6L34AQy5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.