ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า เลื่อนชั้นปีเท่านั้น)

วันเวลาที่ประกาศ 2024-03-11 08:14:59

📌กำหนดการ📌
ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า เลื่อนชั้นปีเท่านั้น)
📩ส่งเอกสารได้ที่
งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานใหม่ อาคาร 12 ตรงข้ามหอประชุม) ตั้งแต่เวลา : 09.00 - 16.00 น.
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 👇
https://drive.google.com/drive/folders/1BIT2PH1Wmi7XXBOyUw3oYjwgeEuXvk4f?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0rB14OSf0MMmK_Ixh1a47X-tyz5t7h-Iff-N9JQAbH3dPyVdr8Efn0EJU_aem_AZvdBjMut_T2NneF8ku1GLBZ437xYoChFdst9625_l-QfcFFtbuiGjNI7GfFFVGAH4hPKYUZNzar7qUcx16CZi5C
#รายการเอกสารที่เกี่ยวข้องในคอมเม้น
(Update 11-03-2567 19:02 น.)

ลิงค์เพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1BIT2PH1Wmi7XXBOyUw3oYjwgeEuXvk4f?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0rB14OSf0MMmK_Ixh1a47X-tyz5t7h-Iff-N9JQAbH3dPyVdr8Efn0EJU_aem_AZvdBjMut_T2NneF8ku1GLBZ437xYoChFdst9625_l-QfcFFtbuiGjNI7GfFFVGAH4hPKYUZNzar7qUcx16CZi5C

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.