ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3

วันเวลาที่ประกาศ 2024-03-22 08:17:24

มีนาคือซัมเมอร์ แต่ถ้าอยาก “น่ารักเว่อร์“
ต้องมาเรียน “คณะวิทย์ฯ” 🥰🥰
🔉คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3
ตั้งแต่วันนี้ - 19 เมษายน 2567
-------------------
📣หลักสูตรที่รับสมัคร📣
___🔸หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)🔸___
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาชีววิทยา
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
- สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
___🔸หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.)🔸___
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
------------------------------------------
🔻รายละเอียดตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 🔻
📍 ประกาศรับสมัคร รอบที่ 3
รายละเอียดการรับสมัคร คลิก>>
https://academic.uru.ac.th/AdminLTE/admission/00175.pdf
สมัครเรียน คลิก>>
https://academic.uru.ac.th/SmartUru/
#คณบดีชวนเรียน

ลิงค์เพิ่มเติม : https://academic.uru.ac.th/SmartUru

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.