ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญท่านอาจารย์ทุกท่านวันที่ 28 เมษายน เวลา 13.30 น. เข้าร่วมกิจกรรมจิบกาแฟเสวนางานวิจัย ครั้งที่ 4 ขึ้นในหัวข้อ "การเขียน กพอ.03 เพื่อการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ"

วันเวลาที่ประกาศ 2023-04-25 16:07:30

ลิงค์เพิ่มเติม : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF2eUYB2wsv10NYvI2hvtGCcy-ENhQFVGL_uK7q6UHtAWn_A/viewform

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.