ขอต้อนรับทุกท่านสู่ระบบฝากข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ค่ะ..
สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป หากมีข่าวสารต้องการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ค่ะ
โดยการกรอกหัวข้อข่าว และข้อมูลที่ต้องการประชาสัมพันธ์ เมื่อฝากข่าวเรียบร้อยแล้ว กรุณารอสักครู่ค่ะ ผู้ดูแลระบบจะดำเนินการ upload ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ต่อไป...

ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน/ส่วนราชการ

ประเภทของข่าว ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวอบรม/สัมนา
ข่าวอาจารย์/นักศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสารภายนอก
พาดหัวข่าว

รายละเอียด

 

กล่องรับแบบแสดง
ความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ

 

ลิงค์ URL (ระบุ "http://" ด้วย)
Link to

ไฟล์เอกสาร
ยังไม่มีไฟล์เอกสาร

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB และขอความกรุณาตรวจสอบไวรัสก่อน upload
ข้อความรูปแบบ HTML
พัฒนาระบบโดย งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์