ข่าวประชาสัมพันธ์   หน้าปัจจุบันที่ 1 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 พ.ย.57ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2557
15 ก.ย.57 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งแบบประเมิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557
24 ต.ค.56ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับปริญญาตรี จำนวน 50 ทุน
20 ก.ย.56ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2556
22 ก.พ.56รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 คุณวุฒิ
27 พ.ย.55หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555
9 พ.ย.55ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
14 ส.ค.55ขอเชิญเข้้าร่วมโครงการ "ราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมพัฒนา กีฬาเพื่อชีวิต" ใช้บริการว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย และเช่าอุปกรณ์ว่ายน้ำ(ฟรี)
7 มิ.ย.55จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดนโยบายเชิงรุกให้ "ทุกวันพุธเป็นวันกีฬา" ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานเล่นกีฬาและแต่งกายชุดกีฬามาปฏิบัติงานได้
28 พ.ค.55จังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิืญตักบาตรพระ 1,111 รูป ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี เวียนเทียน แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ประจำปี 2555 จังหวัดอุตรดิตถ์
News Online Designed by งานระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯ[E-mail:chanida@uru.ac.th]

Copyright © 2009 Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.     
Address | 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 0-5541-1096 ต่อ 1300      
Designed by ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯ : Contact Webmaster