ข่าวประชาสัมพันธ์   หน้าปัจจุบันที่ 11 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 ส.ค.52ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
31 ส.ค.52ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Network Security Contest 2009 ชิงรางวัลเงินสด 50,000 บาท
26 ส.ค.52ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สมัครรับข่าวสารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผ่านโทรศัพท์มือถือฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
6 ส.ค.52คลินิกเทคโนโลยีขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา" ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2552
14 ก.ค.52ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ในตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญาประจำปีงบประมาณ 2552 (ครั้งที่ 3)
3 ก.ค.52ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนา "การจัดทำผลงานวิชาการ" วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
2 ก.ค.52ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษาส่งผลงานประเภทคลิปวีดีโอเทิดพระเกียรติ ในหัวข้อ "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล" ชิงรางวัลเงินสดพร้อมโล่เกียรติยศ
29 มิ.ย.52ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้เข้าใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
29 มิ.ย.52ประกวดการตั้งชื่ออาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์
24 มิ.ย.52" โครงการรณรงค์กระตุ้นให้มาชำระหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ก่อนวันที่ 5 กค." ธนาคารกรุงไทยมอบโชคลุ้นรับรางวัล ชำระหนี้คืน กยศ.
News Online Designed by งานระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯ[E-mail:chanida@uru.ac.th]

Copyright © 2009 Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.     
Address | 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 0-5541-1096 ต่อ 1300      
Designed by ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯ : Contact Webmaster