ข่าวประชาสัมพันธ์   หน้าปัจจุบันที่ 12 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 มิ.ย.52โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วันที่ 22-23 มิถุนายน 2552
10 มิ.ย.52มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา เปิดรับสมัครทุนประจำปี 2553 จำนวน 1-2 ทุน
10 มิ.ย.52แจ้งปฏิทินการประชุมมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552
News Online Designed by งานระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯ[E-mail:chanida@uru.ac.th]

Copyright © 2009 Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.     
Address | 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 0-5541-1096 ต่อ 1300      
Designed by ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯ : Contact Webmaster