ข่าวประชาสัมพันธ์   หน้าปัจจุบันที่ 5 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 ม.ค.54สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2554
18 ม.ค.54ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้ง "กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา"
11 ม.ค.54กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น Online เกี่ยวกับเว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมลุ้นรับของรางวัลและของที่ระลึก ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2554
10 ม.ค.54โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย ตามที่ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์ อื่น ๆ ของ "SIPA" และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ
26 พ.ย.53สโมสรโรตารีเจริญนคร ขอเชิญร่วมส่งเรียงความเข้าประกวดเพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชิงทุนการศึกษารวม 259,000 บาท
26 พ.ย.53ขอเชิญร่วมใช้งานและติดตั้งฟอนต์สารบรรณ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามมติคณะรัฐมนตรี
19 พ.ย.53สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) ขอเชิญนักศึกษาประกวดออกแบบสัญลักษณ์(Mascot)ประจำเว็บไซต์ Drugswar.net "เล่นเกมอย่างสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" ชิงโล่เกียรติยศและเงินรางวัล
2 พ.ย.53ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้ และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย
14 ต.ค.53โครงการ Au Pair in USA ขอเชิญนักศึกษาหญิงที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
20 ก.ย.53กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ คัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน-จีน
News Online Designed by งานระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯ[E-mail:chanida@uru.ac.th]

Copyright © 2009 Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.     
Address | 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 0-5541-1096 ต่อ 1300      
Designed by ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯ : Contact Webmaster