ข่าวประชาสัมพันธ์   หน้าปัจจุบันที่ 6 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 ก.ย.53ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมเด็กไทยหัวใจไทย" เพื่อทำหน้าที่รณรงค์สร้างค่านิยมในวิถีไทยและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนทุกระดับทั่วประเทศ ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท
10 ก.ย.53รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ในตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2553 (ครั้งที่ 4)
10 ก.ย.53รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2553 (ครั้งที่ 5)
15 ก.ค.53สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อแม่ ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "จากความรักของแม่สู่แผ่นภาพ" เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2553
15 ก.ค.53มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2554
13 ก.ค.53ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์แคร์ (Computer Care) เนื่องเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการเฉลิมฉลองวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2553
25 มิ.ย.53บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2553 เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
25 มิ.ย.53ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้ปีการศึกษา 2553 เป็นปีแห่งการส่งเสริมความเป็นไทย และให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแต่งกายด้วยชุดนิยมไทยหรือชุดผ้าไทย
17 มิ.ย.53สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งเรียงความเทิดพระคุณของแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553
17 มิ.ย.53ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสาขาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552
News Online Designed by งานระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯ[E-mail:chanida@uru.ac.th]

Copyright © 2009 Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.     
Address | 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 0-5541-1096 ต่อ 1300      
Designed by ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯ : Contact Webmaster