ข่าวประชาสัมพันธ์   หน้าปัจจุบันที่ 8 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 มี.ค.53รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 3
8 มี.ค.53แจ้งให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำตามสัญญาเข้าร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2553
2 มี.ค.53วิทยาลัยนานาชาติ มรอ.เปิดอบรมภาษาต่างประเทศ 3 หลักสูตรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2553 สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก..
22 ก.พ.53แจ้งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551-2552
19 ก.พ.53คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553 (JCSSE2010) ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2553
10 ก.พ.53กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรับสมัครคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ณ ประเทศเวียดนาม
8 ก.พ.53หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมนวดตัวและนวดตัวและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
6 ก.พ.53การคิดภาระงานแบบใหม่ สำหรับอาจารย์
3 ก.พ.53ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับมูลนิธิ 50 ปี วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3 ก.พ.53ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอเชิญร่วมรับฟังสัมมนา เรื่อง Maximized benefit of campus agreement วันที่ 10 ก.พ.53 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ICIT
News Online Designed by งานระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯ[E-mail:chanida@uru.ac.th]

Copyright © 2009 Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.     
Address | 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 0-5541-1096 ต่อ 1300      
Designed by ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯ : Contact Webmaster