ข่าวประชาสัมพันธ์   หน้าปัจจุบันที่ 9 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 ม.ค.53ขอเชิญร่วมงาน "ราชภัฏไฉไล" งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาทั้ง 8 มหาวิทยาลัย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ม.ค.53ขอเชิญบุคลากรเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารภูมิราชภัฏ
25 ม.ค.53ขอเชิญร่วมต้อนรับบุคลากร และนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 8 แห่งที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สักใหญ่เกมส์" วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
20 ม.ค.53สำนักงานก.พ.สรรหานักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อรับทุนศึกษาต่อในชั้นปีที่ 4 และเข้ารับราชการหลังสำเร็จการศึกษา
19 ม.ค.53ขยายเวลาการเปิดรับสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. กรณีพิเศษ
14 ม.ค.53โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 20 มกราคม 2553 ณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 8 ห้อง 815 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
12 ม.ค.53นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม OpenStat เพื่อใช้ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในวันที่ 23-24 ม.ค.53
24 ธ.ค.52ผลการสอบคัดเลือก/สรรหาบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานตามสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ครั้งที ๒)
24 ธ.ค.52ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องแจ้งรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1 ธ.ค.52โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาจารย์ "อาจารย์ยุคใหม่ : บุคลิกภาพเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรมจริยธรรมและกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"
News Online Designed by งานระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯ[E-mail:chanida@uru.ac.th]

Copyright © 2009 Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.     
Address | 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 0-5541-1096 ต่อ 1300      
Designed by ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯ : Contact Webmaster