Ǣ͢ขอเชิญเข้้าร่วมโครงการ "ราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมพัฒนา กีฬาเพื่อชีวิต" ใช้บริการว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย และเช่าอุปกรณ์ว่ายน้ำ(ฟรี)
ŧѹѹ 14 ͹ ԧҤ. .. 55
´ขอเชิญเข้้าร่วมโครงการ "ราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมพัฒนา กีฬาเพื่อชีวิต" เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ข้าราชการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้ออกกำลังกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งกำหนดกิจกรรมทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ระหว่างเดือนสิงหาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2556 โดยกำหนดให้ข้าราชการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ใช้บริการว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย และเช่าอุปกรณ์ว่ายน้ำ(ฟรี)

Copyright © 2009 Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.     
Address | 27 .Թ .԰ .ͧ .صôԵ Tel. 0-5541-1096 1300      
Designed by ҹѲкʹлЪѹ Է : Contact