สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 • การประกวดการจัดสวนในภาชนะปิด (Terrarium) (วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.) (รายละเอียด) (ลงทะเบียน)
 • การประกวดกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาภายใต้หัวข้อ "โรงเรียนสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง BCG" (วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565) (รายละเอียด) (ใบสมัคร)
 • การประกวดภาพวาดดาราศาสตร์ในหัวข้อ "ภารกิจของกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์" (แจ้งผลการประกวดภายในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565) (รายละเอียด) (ใบสมัคร)
 • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565 () (รายละเอียด) (ใบสมัคร)
 • การแข่งขัน "Biology Singing Contest 2022" () (ใบสมัคร)
 • การแข่งขันตอบปัญหาทางเคมี (ระดับมัธยมปลาย) (วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 - 15.00 น.) (รายละเอียด) (ลงทะเบียน)
 • การแข่งขันทักษะ URU Network Champion (วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 - 14.00 น.) (รายละเอียด) (ลงทะเบียน)
 • การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี (วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 - 13.00 น.) (รายละเอียด) (ลงทะเบียน)
 • การแข่งขันเกม RoV (1 กรกฏาคม 2565 – 31 กรกฏาคม 25645 ติดตามกาหนดการแข่งขันผ่านทาง Facebook เพจ ROV Battle Tournament 2020 by CS-IT URU) (รายละเอียด) (ลงทะเบียน)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ "Mathematical art for students" (วันที่ 19 สิงหาคม 2565) (ใบสมัคร)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬาและการออกกำลังกาย (CPR&AED) (วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 12.30 – 18.00 น.) (รายละเอียด) (ลงทะเบียน)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการทำยาดมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.) (ใบสมัคร) (ลงทะเบียน)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรธาตุเจ้าเรือนปรับสมดุลธาตุ (วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.) (ใบสมัคร) (ลงทะเบียน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-7851799, LINE: @scienceuru Copyright®2014 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved. http://sci.uru.ac.th

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 0