สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น
ชีววิทยา
บุคคลทั่วไป
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)
ห้องบรรยาย STA207 ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน STC 305-306 และห้องปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ชั้น 3 อาคาร STC คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 มิถุนายน 2566
7 สิงหาคม 2566
โปรโมชันส่งเสริมการเรียนรู้
- ครูมา 1 คน ฟรีนักเรียน 1 คน
- ศิษย์เก่า sci uru ฟรี
- บุคลากร ีuru ฟรี
- นักศึกษา ฟรี
...
รายชื่อผู้เข้าร่วม
- สมัครตามฟอร์มที่กิจกรรมกำหนด -
ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลารับสมัครลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-7851799, LINE: @scienceuru Copyright®2014 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved. http://sci.uru.ac.th

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 4443