สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการประเมินสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา และการทำวิจัยเบื้องต้น
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
บุคคลทั่วไป
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30 น.
ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)
สถานที่ห้อง STB 103
1 มิถุนายน 2566
14 สิงหาคม 2566
-
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม
- สมัครตามฟอร์มที่กิจกรรมกำหนด -
ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลารับสมัครลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-7851799, LINE: @scienceuru Copyright®2014 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved. http://sci.uru.ac.th

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 4443