สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารเพื่อการพัฒนาอาชีพและการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
อาหารและโภชนาการ
บุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2566 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 17 สิงหาคม 2566
วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ในเมือง)
ณ อาคารคหกรรมศาสตร์
1 มิถุนายน 2566
14 สิงหาคม 2566
-
รุ่นที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2566 การสาธิตและปฏิบัติการรายการที่ 1 แพลนเบสโคเก้มันเทศ Sweet Potato Croquettes Plant based และ รายการที่ 2 ทองเสน่หา (วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นกมล ปัญญายง)
รุ่นที่ 2 วันที่ 17 สิงหาคม 2566 การสาธิตและปฏิบัติการรายการที่ 1 ขนมปังฟักทอง และรายการที่ 2
คุกกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล)
ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลได้ที่ หลักสูตรอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โทร. 081-7657908
รายชื่อผู้เข้าร่วม
- สมัครตามฟอร์มที่กิจกรรมกำหนด -
ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลารับสมัครลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-7851799, LINE: @scienceuru Copyright®2014 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved. http://sci.uru.ac.th

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 4444