สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Mandala art and Mathematics”
คณิตศาสตร์
บุคคลทั่วไป
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)
STA ชั้น 1 คณิตศาสตร์ประยุกต์
1 มิถุนายน 2566
14 สิงหาคม 2566
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม
  1. สถานศึกษา : ดาราพิทยาคม
    ประเภท : มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
    ผู้ควบคุมทีม : นางสาวสุภิดา เที่ยงจันทร์
    ชื่อทีม : -
    สมาชิก 1 : นางสาว ฐิตินันท์ ยาบ้านทุ่ม ม.4
ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลารับสมัครลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-7851799, LINE: @scienceuru Copyright®2014 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved. http://sci.uru.ac.th

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 4443