สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)

การแข่งขัน X-BOX Game Batter 2023 (เต้นหยุดโรค)
สาธารณสุขศาสตร์
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา - อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เวลา 13.30 น. ระดับ อุดมศึกษา
ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)
ห้อง STA 109
1 มิถุนายน 2566
11 สิงหาคม 2566
-
รับสมัครจำกัดไม่เกินระดับละ 5 ทีม
...
รายชื่อผู้เข้าร่วม
 1. สถานศึกษา : โรงเรียนวัดดงสระแก้ว
  ประเภท : ประถมศึกษา
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวสกุลลักษณ์ จันทรังศรี
  ชื่อทีม : SKL Team
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง โชติการ์ อ่ำเมือง ป.6
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง กนกวรรณ แก้วสิงห์ ป.6
  สมาชิก 3 : เด็กหญิง ปวริสา ทานา ป.6
  สมาชิก 4 : เด็กหญิง มลธิชา ดอนเทศน์ ป.6
 2. สถานศึกษา : โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์
  ประเภท : ประถมศึกษา
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวธมลวรรณ เสนาะสำเนียง
  ชื่อทีม : Baby Team
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง ณัฐฑิตา วงศ์ธีรภาพ ประถมศึกษาปีที่ 4
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง ยิ่งลักษณ์ แสงม้า ประถมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 3 : เด็กชาย ณัฐเศรษฐ์ แสงม้า ประถมศึกษาปีที่ 5
  สมาชิก 4 : เด็กชาย กัน นุตประพันธ์ ประถมศึกษาปีที่ 3
 3. สถานศึกษา : โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์
  ประเภท : ประถมศึกษา
  ผู้ควบคุมทีม : นางสาวธมลวรรณ เสนาะสำเนียง
  ชื่อทีม : ตัวมัม SMU
  สมาชิก 1 : เด็กหญิง จารุฉัตร สีหะอำไพ ประถมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 2 : เด็กหญิง ณิชนันทน์ ขันเอีย ประถมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 3 : เด็กหญิง ประภารัตน์ เสือเกิด ประถมศึกษาปีที่ 6
  สมาชิก 4 : เด็กหญิง ญาดา พฤกษาศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 6
ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลารับสมัครลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-7851799, LINE: @scienceuru Copyright®2014 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved. http://sci.uru.ac.th

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 5494