Responsive image
อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและรักษาสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้สนใจทั่วไป
-
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
19 กรกฎาคม 2564
15 สิงหาคม 2564
-
-
-
ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลารับสมัครลงทะเบียน
รายชื่อผู้เข้าร่วม
  1. สถานศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
    ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
    ผู้ควบคุมทีม : นางสาว อิศราภรณ์ ป๊อกหลง
    ชื่อทีม : —
    สมาชิก 1 : นางสาว อิศราภรณ์ ป๊อกหลง ม.6
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-7851799, LINE: @scienceuru Copyright®2014 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved. http://sci.uru.ac.th