สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)

อบรมเชิงปฏิบัติการทำยาดมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สาธารณสุขศาสตร์
ทุกระดับ/ทั่วไป ผู้สนใจ
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่
1 กรกฎาคม 2565
3 สิงหาคม 2565
-
-
* ผู้เข้าอบรมเต็มจำนวนแล้ว
**รับจำนวนจำกัดเพียง 100 คน เท่านั้น
ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลารับสมัครลงทะเบียน
รายชื่อผู้เข้าร่วม
- ยังไม่มีผู้สมัคร -
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-7851799, LINE: @scienceuru Copyright®2014 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved. http://sci.uru.ac.th