สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)

การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
เคมี
บุคคลทั่วไป
วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. (รวม 2 วัน)
ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)
ณ ห้องปฏิบัติการ STC206 ตึก STC หลักสูตรเคมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 มิถุนายน 2566
14 สิงหาคม 2566
รับจำนวนจำกัด 30 คน
รายชื่อผู้เข้าร่วม
- สมัครตามฟอร์มที่กิจกรรมกำหนด -
ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลารับสมัครลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-7851799, LINE: @scienceuru Copyright®2014 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved. http://sci.uru.ac.th

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 4444