สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)

ประมวลภาพกิจกรรม
...

พิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค การเข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการ การประกวดและแข่งขัน และภาพบรรยากาศประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2566

...

การประกวดและแข่งขัน การอบรมเชิงปฏิบัติการ พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล และบรรยากาศกิจกรรมวันที่ 17 สิงหาคม 2566

...

พิธีสดุดีเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" การประกวดและแข่งขัน พิธีบอบเกียรติบัตรรางวัล และบรรยากาศกิจกรรมวันที่ 18 สิงหาคม 2566

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 081-7851799, LINE: @scienceuru Copyright®2014 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved. http://sci.uru.ac.th

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 4785