ป้ายประชาสัมพันธ์
ลำดับ ป้ายภาพ วันเวลาที่โพส
1 3 พ.ค. 67
2 1 พ.ค. 67
3 1 พ.ค. 67
4 1 พ.ค. 67
5 1 พ.ค. 67
6 1 พ.ค. 67
7 24 เม.ย. 67
8 19 เม.ย. 67
9 19 เม.ย. 67
10 19 เม.ย. 67
11 19 เม.ย. 67
12 19 เม.ย. 67
13 7 มี.ค. 67
14 7 มี.ค. 67
15 7 มี.ค. 67
16 7 มี.ค. 67
17 7 มี.ค. 67
18 7 มี.ค. 67
19 7 มี.ค. 67
20 7 มี.ค. 67
21 7 มี.ค. 67
22 7 มี.ค. 67
23 7 มี.ค. 67
24 7 มี.ค. 67
25 7 มี.ค. 67
26 7 มี.ค. 67
27 7 มี.ค. 67
28 7 มี.ค. 67
29 29 ก.พ 67
30 29 ก.พ 67
31 15 ก.พ 67
32 15 ก.พ 67
33 15 ก.พ 67
34 9 ก.พ 67
35 9 ก.พ 67
36 9 ก.พ 67
37 8 ก.พ 67
38 4 ก.พ 67
39 4 ก.พ 67
40 26 ม.ค. 67
41 28 ธ.ค. 66
42 19 ธ.ค. 66
43 8 ธ.ค. 66
44 26 พ.ย. 66
45 3 พ.ย. 66
46 6 ต.ค. 66
47 25 ก.ย. 66
48 25 ก.ย. 66
49 1 ก.ย. 66
50 27 ก.ค. 66
51 27 ก.ค. 66
52 27 ก.ค. 66
53 19 มิ.ย. 66
54 28 พ.ค. 66
55 28 พ.ค. 66
56 28 พ.ค. 66
57 28 พ.ค. 66
58 11 พ.ค. 66
59 11 พ.ค. 66
60 11 พ.ค. 66
61 11 พ.ค. 66
62 11 พ.ค. 66
63 11 พ.ค. 66
64 11 พ.ค. 66
65 11 พ.ค. 66
66 11 พ.ค. 66
67 11 พ.ค. 66
68 11 พ.ค. 66
69 11 พ.ค. 66
70 11 พ.ค. 66
71 11 พ.ค. 66
72 11 พ.ค. 66
73 11 พ.ค. 66
74 11 พ.ค. 66
75 11 พ.ค. 66
76 11 พ.ค. 66
77 11 พ.ค. 66
78 11 พ.ค. 66
79 11 พ.ค. 66
80 11 พ.ค. 66
81 11 พ.ค. 66
82 11 พ.ค. 66
83 11 พ.ค. 66
84 11 พ.ค. 66
85 11 พ.ค. 66
86 11 พ.ค. 66
87 11 พ.ค. 66
88 11 พ.ค. 66
89 11 พ.ค. 66
90 11 พ.ค. 66
91 11 พ.ค. 66
92 11 พ.ค. 66
93 11 พ.ค. 66
94 11 พ.ค. 66
95 11 พ.ค. 66
96 11 พ.ค. 66
97 11 พ.ค. 66
98 11 พ.ค. 66
99 11 พ.ค. 66
100 11 พ.ค. 66
101 11 พ.ค. 66
102 11 พ.ค. 66
103 11 พ.ค. 66
104 11 พ.ค. 66
105 11 พ.ค. 66
106 11 พ.ค. 66
107 11 พ.ค. 66
108 11 พ.ค. 66
109 11 พ.ค. 66
110 11 พ.ค. 66
111 11 พ.ค. 66
112 11 พ.ค. 66
113 10 พ.ค. 66
114 10 พ.ค. 66
115 10 พ.ค. 66
116 10 พ.ค. 66
117 10 พ.ค. 66
118 10 พ.ค. 66
119 10 พ.ค. 66
120 10 พ.ค. 66
121 10 พ.ค. 66
122 10 พ.ค. 66
123 10 พ.ค. 66
124 10 พ.ค. 66
125 10 พ.ค. 66
126 10 พ.ค. 66
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.