ป้ายประชาสัมพันธ์
ลำดับ ป้ายภาพ วันเวลาที่โพส
1 25 ก.ย. 66
2 25 ก.ย. 66
3 25 ก.ย. 66
4 1 ก.ย. 66
5 27 ก.ค. 66
6 27 ก.ค. 66
7 27 ก.ค. 66
8 19 มิ.ย. 66
9 28 พ.ค. 66
10 28 พ.ค. 66
11 28 พ.ค. 66
12 28 พ.ค. 66
13 11 พ.ค. 66
14 11 พ.ค. 66
15 11 พ.ค. 66
16 11 พ.ค. 66
17 11 พ.ค. 66
18 11 พ.ค. 66
19 11 พ.ค. 66
20 11 พ.ค. 66
21 11 พ.ค. 66
22 11 พ.ค. 66
23 11 พ.ค. 66
24 11 พ.ค. 66
25 11 พ.ค. 66
26 11 พ.ค. 66
27 11 พ.ค. 66
28 11 พ.ค. 66
29 11 พ.ค. 66
30 11 พ.ค. 66
31 11 พ.ค. 66
32 11 พ.ค. 66
33 11 พ.ค. 66
34 11 พ.ค. 66
35 11 พ.ค. 66
36 11 พ.ค. 66
37 11 พ.ค. 66
38 11 พ.ค. 66
39 11 พ.ค. 66
40 11 พ.ค. 66
41 11 พ.ค. 66
42 11 พ.ค. 66
43 11 พ.ค. 66
44 11 พ.ค. 66
45 11 พ.ค. 66
46 11 พ.ค. 66
47 11 พ.ค. 66
48 11 พ.ค. 66
49 11 พ.ค. 66
50 11 พ.ค. 66
51 11 พ.ค. 66
52 11 พ.ค. 66
53 11 พ.ค. 66
54 11 พ.ค. 66
55 11 พ.ค. 66
56 11 พ.ค. 66
57 11 พ.ค. 66
58 11 พ.ค. 66
59 11 พ.ค. 66
60 11 พ.ค. 66
61 11 พ.ค. 66
62 11 พ.ค. 66
63 11 พ.ค. 66
64 11 พ.ค. 66
65 11 พ.ค. 66
66 11 พ.ค. 66
67 11 พ.ค. 66
68 10 พ.ค. 66
69 10 พ.ค. 66
70 10 พ.ค. 66
71 10 พ.ค. 66
72 10 พ.ค. 66
73 10 พ.ค. 66
74 10 พ.ค. 66
75 10 พ.ค. 66
76 10 พ.ค. 66
77 10 พ.ค. 66
78 10 พ.ค. 66
79 10 พ.ค. 66
80 10 พ.ค. 66
81 10 พ.ค. 66
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.