ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมโครงการ “ประเพณีขึ้นดอยยกพระ สักการะพระแท่นศิลาอาสน์” ภายใต้โครงการสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.

วันเวลาที่ประกาศ 2023-07-09 17:58:56

📣📣คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญร่วมโครงการ
“ประเพณีขึ้นดอยยกพระ สักการะพระแท่นศิลาอาสน์”
ภายใต้โครงการสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 🙏
📍วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.
ณ อนุเสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 📣📣

ลิงค์เพิ่มเติม :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.